Belgische transgenders opgelet - goed nieuws:
Goed nieuws voor Belgische transgenders. Vanaf 1 september bestaat er de mogelijkheid om je diploma te laten aanpassen volgens je nieuwe naam. Tot dusver moest je als transgender terug vallen op de goodwill van de onderwijsinstellingen. Daar komt nu een einde aan.

Het decreet van 29 juni 2012 'betreffende de noodzakelijke bepalingen voor de organisatie van het onderwijs' heeft nu artikels toegevoegd in diverse decreten die de aanpassing verzekeren.

Voor het basisonderwijs kun je je vanaf 1 september 2012 beroepen op artikel 57quater van het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

Voor het secundair onderwijs verwijs je naar de Codex secundair onderwijs, artikel 254 §4.
Voor het volwassenonderwijs kun je terugvallen op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, waar een artikel 40bis is ingevoegd.
Voor het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) geldt het aangepaste artikel 85bis van het Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Deze artikels zeggen dat 'personen die in toepassing van de wetgeving betreffende de namen en voornamen een wijziging van hun naam of voornaam hebben verkregen', een verzoek kunnen indienen om hun getuigschrift of hun studiebewijs te laten vervangen door een exemplaar met de nieuwe naam. De nieuwe regeling is dus wel beperkt tot transgenders die hun naam al wettelijk hebben laten veranderen.

Minister Pascal Smet had deze aanpassing beloofd toen hij vorig jaar het programma Peeters en Pichal bezocht, en hield woord. Hij had toen ook beloofd terug in het programma te komen om het decreet toe te lichten, maar intussen is het programma uit de ether.

EERDER KON JE BIJ ONS LEZEN:
VLAAMSE TRANSGENDERS HEBBEN NOOD AAN STEUN + GETUIGENISSEN
JANET JACKSON KOMT OP VOOR TRANSGENDERS MET DOCU
78 JARIGE BRITT IS OUDSTE TRANSSEKSUEEL
BRITSE 5 JARIGE IS JONGSTE TRANSSEKSUEELholebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 15 August, 2012 en 3348 keer gelezen.