Partnergeweld in holebi relaties, ook in Vlaanderen?Intiem partnergeweld is wereldwijd een frequent voorkomend probleem. Zowel in heteroseksuele als in homoseksuele en lesbische relaties worden mensen het slachtoffer van geweld door hun partner.

Toch is geweld binnen homoseksuele en lesbische relaties een onderbelicht thema in onderzoek. Waarom is er nog zo weinig onderzoek naar geweld binnen holebi-relaties? Dit heeft deels te maken met het maatschappelijk klimaat. Heteronormativiteit en homonegativiteit zijn nog steeds niet uit de wereld. De vrees om homofobe reacties uit te lokken zorgt ervoor dat ervaringen met partnergeweld bij homomannen en lesbische vrouwen vaak wordt stil gehouden of genegeerd. Bovendien zetten holebi’s (nog) minder snel dan hetero’s de stap naar juridische of psychologische hulpverlening uit angst voor vijandige reacties of een gebrek aan interesse. De ruime aandacht voor het hvb/aids-thema bij homomannen zorgde er ook voor dat andere thema’s zoals partnergeweld geen of weinig aandacht kregen.

Toch is er steeds meer aandacht voor niet-heteroseksuele relaties. De onderzoeken wijzen niet altijd in dezelfde richting: uit sommige studies blijkt dat er meer geweld is binnen holebi-relaties, uit andere blijken er dan weer geen verschillen. Een Amerikaanse studie toont aan dat 22 tot 46% van de lesbische vrouwen ooit het slachtoffer werd van fysiek partnergeweld. Partnergeweld in homorelaties komt naar schatting voor bij 10 tot 20% van deze mannen.
Partnergeweld bij homoseksuele en lesbische koppels omvat net als bij heterokoppels fysiek, psychologisch en seksueel geweld. Fysiek en seksueel geweld nemen dikwijls dezelfde vormen aan (zoals bijvoorbeeld slaan, gebruik van een wapen, ongewenste seksuele handelingen, kwetsende seksuele opmerkingen, verkrachting,..) als bij heteroseksuele koppels. Psychologisch geweld daarentegen omvat bij homo- en lesbische partners ook de dreiging tot ‘outing’ bij familie, vrienden of de werkgever.

Over de redenen voor het voorkomen van geweld binnen holebi-relaties bestaan heel wat mythes. Verklaringsmodellen (zoals bijvoorbeeld de patriarchale theorie en de feministische theorie) vinden vaak hun oorsprong in man-vrouw verschillen en zijn daarom niet altijd van toepassing op man-man en vrouw-vrouw partnerrelaties. De kern van intiem partnergeweld zou vaak een ongelijke machtsverhouding tussen beide partners zijn. Deze ongelijke machtsverhouding zou evenwel minder of niet van toepassing zijn op paren van hetzelfde geslacht omdat de machtsverschillen niet kunnen verklaard worden door de verschillende machtspositie van mannen versus vrouwen. Een andere mogelijke verklaring is dat het ervaren van minderheidsstress (gerelateerd aan discriminatie, het ervaren van vooroordelen e.d.) kan bijdragen tot partnergeweld in holebi relaties. Hoewel onderzoek aantoont dat minderheidsstress samengaat met het ervaren van meer relatieproblemen door holebi’s, blijft het onduidelijk in welke mate minderheidsstress ook aanleiding kan geven tot partnergeweld.

Een gebrek aan cijfergegevens, informatie over de specifieke aspecten van holebi-relaties en over wat geweld in deze relaties mogelijk veroorzaakt, zorgt er voor dat deze problematiek binnen de hulpverlening vaak verborgen blijft. Daarom is er ook geen professioneel netwerk op maat. Onderzoek is dan ook broodnodig. Het kan de noodzakelijke informatie in kaart brengen en hopelijk een stimulans geven voor een beter afgestemd aanbod in zorg en hulp voor slachtoffers.

Wil jij graag meewerken aan onderzoek naar partnergeweld bij holebi’s?
Universiteit Gent zoekt:
- holebi’s die in een diepte-interview wensen te praten over hun ervaringen met allerlei vormen van intiem partnergeweld. Anonimiteit en privacy worden verzekerd.
- hulpverleners, politiemannen/vrouwen, leden van holebi-organisaties e.d. die vanuit de praktijk ervaring hebben met intiem partnergeweld. Wij nodigen je graag uit voor een groepsgesprek in verband met partnergeweld binnen holebi-relaties. Contacteer Sabine.Hellemans@ugent.be voor meer info.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Preventie, hulpverlening en Zorg.

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 18 September, 2012 en 3688 keer gelezen.