Pascal Smet opent deuren Transgender Infopunt te Gent.
Op vrijdag 15 maart geeft Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel het startschot van het Transgender Infopunt. Dat wordt ondergebracht in het UZ Gent en zal er als neutrale instantie toegankelijk zijn voor iedereen met vragen over transgenderisme of genderidentiteit. Het Infopunt wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, in het kader van het gelijkekansenbeleid van minister Smet. Hij is de eerste minister van Gelijke Kansen die een beleid voert voor transgender personen.

De situatie van transgenders is bijzonder kwetsbaar in verschillende maatschappelijke domeinen. Zo zijn bijvoorbeeld de werkloosheidscijfers erg hoog, net als de zelfmoordcijfers en gezondheidsproblemen. Van bij zijn start als minister van Gelijke Kansen was het voor Pascal Smet dan ook duidelijk dat transgender personen een specifieke aandachtgroep moesten worden in zijn gelijkekansenbeleid. Zo financierde hij een diepgaand onderzoek over geweld tegen transgenders. En sinds het najaar van 2012 kunnen diploma's en kwalificatiebewijzen met de nieuwe naam verkregen worden. Verder werkt hij aan een betere en sterkere positie van transgenders op de werkvloer, en aan betere informatie.
Altijd zijn er mensen geweest die worstelden met hun genderidentiteit. En nog meer dan bij holebiseksualiteit was er maar met mondjesmaat openheid van geest om daarover te praten, om daarover informatie te kunnen krijgen laat staan om dat te uiten. Broodnodig nochtans want begrip is de eerste stap naar aanvaarding en vervolgens geluk. Precies daarom heb ik samen met het UZ Gent het initiatief genomen om een toegankelijk infopunt op te richten, zegt minister Smet. Vragen van wat is een transgender, over waar vind ik in mijn buurt een psycholoog met ervaring in deze materie, tot ik word gepest op het werk; wat kan ik doen? en mijn dochtertje wil enkel jongenskleren aan; hoe moet ik daar op reageren? blijven voortaan niet meer onbeantwoord.

Dr. Joz Motmans is aangesteld als coördinator van het Infopunt en neemt in die functie de dagelijkse werking op zich: Je kan bij ons terecht met alle vragen naar zorg, informatie of ondersteuning over de diverse aspecten van transgenderisme, zoals werkgerelateerde thema's, discriminatie en meer. Het is de bedoeling dat we een laagdrempelig aanspreekpunt bieden voor transgender personen, hun familie en andere naaste contacten en hulpverleners. De dienstverlening van het Transgender Infopunt staat open voor alle vragen en is gratis, ongebonden, vrijwillig, open en toegankelijk voor iedereen, en anoniem (indien gewenst). De website www.transgenderinfo.be biedt een overzicht van alle relevante vragen over identiteit, leven als transgender, transgenderzorg of procedures voor o.a. geslachtswijziging en klachtenmelding.

Om de continuïteit en kwaliteit van de informatieverstrekking en (zorg)ondersteuning te garanderen, werd het Transgender Infopunt gehuisvest in het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek in het UZ Gent. Diensthoofd prof. dr. Guy T'Sjoen: Het ziekenhuis heeft ruim 25 jaar expertise in transgenderzorg en geniet op dat vlak een uitstekende (inter)nationale reputatie. Maar ook onze psychologen en artsen worden overrompeld met vragen van niet-medische aard. Dus ook zorgverstrekkers hebben baat bij dit Infopunt.

Dat de nood aan transgenderzorg de laatste jaren sterk toeneemt, wordt erg duidelijk in de cijfers van het UZ Gent (zie statistiek hierbij). Prof. dr. T'Sjoen: We zijn van een gemiddelde van 17 volwassen patiënten per jaar in de jaren 1990, tot 27 in de jaren 2000, geëvolueerd tot gemiddeld 77 patiënten per jaar tijdens de laatste drie jaren. Dezelfde evolutie zien we op kortere termijn ook bij het kinderteam: tien jaar geleden hadden we slechts een handvol dossiers, en nu haast 40 nieuwe gezinnen per jaar. De toegenomen aandacht voor het transgender thema in media en beleid leidt meer mensen tot bij de gespecialiseerde hulp. Wat natuurlijk goed is, maar tegelijk voor langere wachtlijsten zorgt. Dr. Motmans: En dan zijn er nog heel wat transgenders die nooit medische hulp zoeken, maar wel met vragen zitten over discriminatie of op zoek zijn naar een praatgroep. Tel daar alle partners, ouders, familie, vrienden, scholen, werkgevers, collega's enzovoort bij, en je weet dat de groep met vragen zeer groot is. Zelfs voordat we van start gingen met het Infopunt, stond de telefoon hier al roodgloeiend.

Minister Pascal Smet zal het Transgender Infopunt officieel in het UZ Gent openen op vrijdag 15 maart om 18 uur, voor geïnteresseerde hulpverleners en transgender personen.
Locatie: Atrium P3-P4 (vooraan op de UZ-campus, aan de poliklinieken) De pers is van harte welkom op dit evenement. Graag vooraf een seintje ter bevestiging van uw komst.

TRANSGENDER INFOPUNT
Dr. Joz Motmans contact@transgenderinfo.be
gratis telefoonnummer 0800 96 316
www.transgenderinfo.be

Bron: e-mail aan holebi.info van persdienst Pascal Smet 2013

Dit bericht is gepost op 14 March, 2013 en 2846 keer gelezen.