Nieuw Juridisch Weekblad analyseert rechtspositie lesbische meemoeder in Belgie.
Heel wat kinderen groeien op bij twee moeders. In BelgiŽ kunnen meemoeders pas na adoptie de tweede juridische ouder worden van de kinderen die ze mee opvoeden. Daaraan zijn tal van nadelen verbonden. Paul Borghs pleit er daarom voor om het juridische ouderschap van meemoeders te regelen via de oorspronkelijke afstamming. Bij de geboorte van het kind zou een gehuwde meemoeder dan bijvoorbeeld automatisch de tweede juridische ouder kunnen worden. Een ongehuwde meemoeder zou het kind dan kunnen erkennen. Een dergelijke regeling bestaat al in heel wat andere landen. Paul Borghs schreef hierover een bijdrage dat verschenen is in aflevering 282 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 22 mei 2013.

In 2006 werd in BelgiŽ de adoptie opengesteld voor meemoeders. De discussie die daaraan voorafging wordt belicht in het eerste deel van de bijdrage. Er wordt ook aandacht besteed aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Al vlug bleek in de praktijk dat er heel wat nadelen verbonden zijn aan de adoptie(procedure). Indien het bijvoorbeeld tot een breuk komt tussen de juridische moeder en de meemoeder vooraleer de adoptieprocedure kon worden afgerond, dan blijft de meemoeder vaak achter met een beperkt recht op persoonlijk contact. Anderzijds is de meemoeder ook niet alimentatieplichtig. In het tweede deel van de bijdrage worden de nadelen van de adoptie(procedure) besproken aan de hand van Belgische rechtspraak.

Om de rechtspositie van de meemoeder, de juridische moeder en het kind te verbeteren kan de wetgever drie pistes bewandelen. De wetgever zou kunnen ingrijpen op het ouderlijk gezag, de adoptieprocedure kunnen aanpassen of een vorm van oorspronkelijke afstamming kunnen invoeren. In BelgiŽ werden op al deze terreinen wetsvoorstellen ingediend. Die worden kort besproken in het derde deel van de bijdrage. Ook wordt gekeken naar de Nederlandse wetgeving. In Nederland werd een gezamenlijke gezagsregeling en een soepele adoptieprocedure ingevoerd. Binnenkort komt er ook nog een oorspronkelijke afstammingsregeling voor meemoeders. De Belgische wetsvoorstellen en de Nederlandse wetgeving laten toe om de drie pistes die de wetgever kan bewandelen kritisch te evalueren. Ten slotte worden de bezwaren tegen het vestigen van oorspronkelijke afstammingsbanden ten aanzien van meemoeders onder de loep genomen in het vierde deel van de bijdrage. De auteur gaat onder meer dieper in op de biologische band als principiŽle grondslag voor de oorspronkelijke afstamming, de positie van de biologische vader en het recht op afstammingsinformatie. De conclusie is duidelijk. Gelet op de vele nadelen van de adoptie(procedure) zou de wetgever er goed aan doen om het vestigen van oorspronkelijke afstammingsbanden mogelijk te maken ten aanzien van meemoeders.

Automatisch ouderschap en erkenning zouden ook een oplossing bieden voor clandestiene meemoeders. Dat zijn meemoeders die niet meer konden adopteren toen de adoptie werd opengesteld omdat hun relatie spaak was gelopen. Ze zouden eventueel het kind nog kunnen erkennen. Ook voor transvrouwen zou het automatische ouderschap of de erkenning een enorme stap vooruit zijn. De absurde situatie waarbij een transvrouw het kind moet adopteren dat bij haar echtgenote of partner werd verwekt met haar eigen sperma, zou verdwijnen. In ons landje heeft minister van justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) aangekondigd dat ze werkt aan een wetsontwerp over deze materie. Tot nu toe bleef het daar vrij stil rond. Nederland staat al heel wat verder. Daar werd vorig jaar een wetsontwerp goedgekeurd in de Tweede Kamer. Het wordt momenteel besproken in de Eerste Kamer.

Meer info: Paul Borghs, 'Rechtspositie meemoeder. Van adoptieve naar oorspronkelijke juridische afstamming', Nieuw Juridisch Weekblad 22 mei 2013, pagina's 382-408.
Info over het blad - ook lezen op uw PC, tablet of smartphone KLIK HIER

EEN GREEP UIT HET OVERIGE NIEUWS:
NIEUW NEDERLANDSTALIG KINDERBOEKJE MET HOLEBI THEMA UIT
VIJF BIJZONDERE HOLEBI HUWELIJKEN NAAR AANLEIDING VAN TIEN JAAR HOMOHUWELIJK IN BELGIE
BURGERLIJK HUWELIJK VOOR HOLEBI'S IS GOEDE ZAAK, ALDUS KARDINAAL DANNEELS
UNIEK CARTOON TV SERIE OVER JONGENTJE DAT VERANDERD IN EEN MEISJE + VIDEO
10 JAAR HOMOHUWELIJK IN BELGIE - BLIJVEN INZETTEN VOOR GELIJKE RECHTEN
OMA VAN 8 KLEINKINDEREN SCHRIJFT PRO HOLEBI HUWELIJKS LIED MET HULP VAN GOD (en ze is niet religieus) + VIDEO
BELG WINNAARS BEKEND VAN PINK BRAND OF THE YEAR (FAVORIETE HOLEBI MERKEN EN PERSONALITIES)
DOE MEE AAN BELANGRIJKE ENQUETE ROND HOLEBI EN TRANS OP VRAAG VAN ONZE BELGISCHE OVERHEID
HOE VER STAAT HET MET DE BELOFTES VAN DE BELG REGERING
BETREFFENDE HOLEBI'S EN TRANS?

MEER NIEUWS: KLIK HIER

holebi info eigen berichtgeving

Dit bericht is gepost op 03 June, 2013 en 4092 keer gelezen.