Enkele bekende Vlaamse holebi's lanceren Anti Pest project ism Vzw Help mij.

Graag uw aandacht voor de Vzw help mij en het Anti pest project van Diego Termotte, waaronder onder andere aan mee werken: Bram Bierkens (Peter en mediaverantwoordelijke, bekend als presentator, zanger en deelnemer aan het VTM programma "Toast Kannibaal), Diego Termote (ervaringsdeskundige: Project tegen pesten en holebi-aanvaarding, toegankelijk voor middelbaar en hoger onderwijs, bekend van het Vtm programma Uit de Kast), Kristof Goffin (medewerker), Jens Van Goethem (mede oprichter anti pest project). Komen aan bod: het sensibiliseren van het erkennen en uiten van een depressie, de problematiek rond zelfverminking, zelfdoding, holebi's en pesterijen.

Project: Diego Termote
Het gevoel dat je in een kamer staat vol met mensen. Je schreeuwt de longen uit je lijf, maar niemand hoort je. Dat is het gevoel dat 50 000 jongeren in Vlaanderen dagelijks hebben. In Vlaanderen worden vermoedelijk 50.000 kinderen en jongeren ernstig gepest. Hun schooltijd verloopt alles behalve vlekkeloos. Niet alleen worden hun leerprestaties bedreigd. Volgehouden pesterijen ondermijnen hun zelfvertrouwen, tasten hun vermogen tot sociaal contact aan en leggen een hypotheek op hun verdere persoonlijke ontwikkeling. In sommige gevallen zien gepeste jongeren maar één uitweg meer… Zelfdoding is, na verkeersongevallen, de grootste doodsoorzaak bij jongeren onder de 24 jaar. Iedereen schreeuwt dat dit cijfer omlaag moet, maar daarvoor moeten de oorzaken aangepakt worden.

Met deze gedachte in het hoofd hebben Jens en ik een anti- pestproject opgezet. Adhv een presentatie willen we scholen mobiliseren. Via onze deelname aan het VTM programma “uit de kast”, kwamen we in contact met Bram Bierkens. Bram bleek peter te zijn van Help Mij vzw. Op die manier zijn we in contact gekomen met deze organisatie en werd ons voorgesteld om samen te werken. Zo is de bal aan het rollen gegaan, en staan we nu trots voor u. We kunnen zeggen dat we het project, dat nog in z’n kinderschoenen staat, zullen opbouwen tot een mooi, maar vooral effectief verhaal. In vorige scholen merkten we al dat vooral het feit dat een ervaringsdeskundige vertelt, het allemaal zo rakend maakt. Heel vaak weekt het echt iets los, en horen we van leerlingenbegeleiders achteraf dat er wel degelijk iets veranderd is. Er zijn 3 duidelijke boodschappen die we willen meegeven. Als eerste moet een pesterij ALTIJD gemeld worden. Enkel zo kan er iets aan worden gedaan. Als de omgeving van niets weet, kunnen ze ook niet helpen. Een 2de punt dat we willen uitdrukken, is dat een pest slachtoffer nooit de schuldige is. Heel vaak zal de gepeste dit denken, maar dit is niet zo. De gepeste moet die negatieve gedachte omzetten in een positieve om er zo, samen met anderen, voor te zorgen dat het allemaal stopt. Als derde boodschap geven we mee dat alles goed komt, zolang je er aan werkt. Op een dag zal het ophouden, zolang je maar hulp zoekt. Die hulp kan gevonden worden in de eigen omgeving, bij vrienden, ouders, maar ook bij Help Mij vzw. Je zal het je hele leven meedragen, maar je komt er sterker uit. Het volledige project is gratis toegankelijk voor alle scholen. Dit zowel middelbaar als hoger onderwijs.

Vzw help mij:
De bedoeling van dit project is om kinderen, vooral van de middelbare scholen een voordracht te brengen waarin zij zich in kunnen terugvinden . Een voordracht waar de doelstelling is om kinderen duidelijk te maken dat het heel belangrijk is om te communiceren over gevoelens op een respectvolle manier. Woorden kunnen mensen maken maar ook diep schaden. Dit kan zware gevolgen hebben. Maar ook het sensibiliseren van het erkennen en uiten van een depressie, de problematiek rond zelfverminking, zelfdoding, holebi's en pesterijen zullen ruimschoots aan bod komen. Er bestaan veel vzw's en werkgroepen rond emotionele gezondheid en aan elke doelgroep lijkt al wel te zijn gedacht, behalve aan het sensibiliseren van de taboe rond depressie , gevoelens uiten en zelfdoding. Hier bestaan slechts enkelen van. Nochtans is het bespreekbaar maken van het uiten van gevoelens een zeer belangrijke factor in ons leven. Of zou het althans moeten zijn. Steeds meer mensen weten niet meer hoe ze zich moeten uiten in deze maatschappij waar er veel wordt verwacht van ons allen.Van kleins af aan wordt er druk op ons gelegd... . Ouders moeten met twee gaan werken, kinderen gaan naar de créche, naar school met voor- en nabewaking... Iedereen heeft een druk schema en er is nog amper tijd om rustig te kunnen voelen en denken ...

Goed doel
Vzw help mij bestaat nu 3 jaar en heeft gedurende die drie jaar voorzichtig afgetast naar de noden van de maatschappij op emotioneel vlak. Wij zetten ons in om de taboe rond depressie te doorbreken. Dit proberen wij te doen door lezingen en creatieve workshops te organiseren waar mensen elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer, maar waar er ook ruimte is voor een gesprek , een luisterend oor. Het verleden leert ons dat dit werkt en daarom hebben wij besloten om verder uit te breiden in ons project! 3 jarig bestaan ! Dat vieren wij met een vernieuwde look en start! Omdat wij voelden dat er nog steeds veel meer potentie lag in het verder uitbreiden van ons project hebben wij als team besloten om onze website te hernieuwen met een nieuw logo en allerlei nieuwe tools. Vanaf nu is er een mogelijkheid tot het toetreden van ons forum waar iedereen van harte welkom is om zijn hart te luchten,lotgenoten te ontmoeten of vragen te stellen in verband met onze doelstelling. Maar daar blijft het niet bij! Wij willen ook beschikbaar zijn om een luisterend oor aan te bieden of vragen te beantwoorden in verband met onze doelstelling via de telefoon. De Help mij telefoon ! Wij zullen wekelijks op verscheidene tijdstippen tot uw beschikking staan. Op onze vernieuwde website kunt u vernemen wanneer deze tijdstippen zullen zijn. Wij bieden echter geen therapie aan via deze hulplijn . De grootste uitdaging ligt anders wel in een compleet nieuw project dat wij al een geruime tijd voorbereiden. Een scholenproject! Een project waar wij als vzw met erkende zorgverleners ,lifecoaches en therapeuten van buitenaf ,maar vooral met ervaringsdeskundigen van verschillende problematiek naar de scholen trekken. De bedoeling van dit project is om kinderen, vooral van de middelbare scholen een voordracht te brengen waarin zij zich in kunnen terugvinden . Een voordracht waar de doelstelling is om kinderen duidelijk te maken dat het heel belangrijk is om te communiceren over gevoelens op een respectvolle manier. Woorden kunnen mensen maken maar ook diep schaden. Dit kan zware gevolgen hebben. Maar ook het sensibiliseren van het erkennen en uiten van een depressie, de problematiek rond zelfverminking, zelfdoding, holebi's en pesterijen zullen ruimschoots aan bod komen. Scholen zullen de kans krijgen om zelf een pakket samen te stellen . Ook de ouders en de leerkrachten krijgen de kans om een voordracht op maat bij te wonen om hun kinderen beter te kunnen begeleiden De cirkel moet rond zijn!

Verkiezing
De peter van onze vzw Bram Bierkens, bekend als presentator, zanger en deelnemer aan het VTM programma "Toast Kannibaal" en zijn partner Ivan Denis, Topsporter bij defensie en ambassadeur Worldoutgames 2013 besloten om een verkiezing op poten te zetten waar het perfecte plaatje net iets anders mocht zijn. Een verkiezing waar de persoonlijkheid en het overbrengen van een boodschap naar de maatschappij toe op de voorgrond wordt gezet in plaats van de perfecte schoonheid. De twaalf finalisten voldoen allemaal aan deze criteria en daarom zijn wij heel fier om te mogen verkondigen dat de winnaar een jaar lang voor onze vzw een heel belangrijke taak mag uitvoeren: Het gezicht worden van onze Holebi campagne ! Hierbij zal de winnaar belangrijke taken uitvoeren om kinderen en jeugd te sensibiliseren rondom de problematiek die er helaas nog steeds heerst bij holebi's: outen, gaybashing, pesterijen, homofobie,.... Wij wensen alvast alle kandidaten veel succes op 28 juni 2013.

INFO
- Facebook pagina Anti Pest Project Diego en Jens ft Vzw Help Mij => KLIK HIER
- Extra info pagina - Stop Pesten (Diego & Jens) => KLIK HIER
- Website vzw helpmij => KLIK HIER
- Facebook pagina vzw helpmij => KLIK HIER

Info aanvragen via email naar: Info@vzwhelpmij.be en maak je keuze uit één van onderstaande personen:
- Diego Termote, ervaringsdeskundige: Project tegen pesten en holebi-aanvaarding. Toegankelijk voor middelbaar en hoger onderwijs.
- Britt Eyskens, psychiatrisch verpleegkundige en Joël Poldervaart, zorgkundige: Project voor scholen over zelfverwonding.
- Ken Heylen, gezins-en opvoedingsdeskundige: Project: Stressvrij door de puberteit. Voor scholen vanaf het 5e leerjaar en middelbaar.
- Lea Smet, onderwijzeres, naturopaat : creatieve workshops inzake omgaan met angst en het vreemde, voor leerlingen van de lagere school.
- Lies Deboiserie, life-coach: workshops voor kinderen inzake omgaan met emoties, toegankelijk voor lagere school en middelbaar.

Het team van vzw help mij:
- Voorzitster: Babs Bruyneel,
- Secretaris: Patty Hanssens,
- Penningmeester: Carina Hoydonckx,
- Bestuurslid: Christophe Bruyneel
- Meewerkende leden: Lea Smet en Kristof Goffin
- Meter: Miriam Jacques, Peter en mediaverantwoordelijke: Bram Bierkens
Scholenprojecten die de vzw help mij ondersteunt:
- Ellen Somers, life-coach: Project tegen pesten voor kinderen en volwassenen, op school, maar ook info-avonden voor volwassenen


Bron: email aan holebi.info van Diego T.

Dit bericht is gepost op 08 June, 2013 en 7182 keer gelezen.