Belgische ambassade moet holebi's in Rusland ondersteunen, aldus politici.
Senator Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is bijzonder verontrust over de achteruitgang van de mensenrechten in Rusland. Verleden week stemde de Russische afgevaardigden immers unaniem twee bijzonder omstreden wetten, aldus De Gucht.

De wet op de godslastering voorziet celstraffen tot 3 jaar voor wie de waarden van het orthodoxe geloof aanvalt. Aldus wordt de vrijheid van meningsuiting en de scheiding kerk/staat zwaar onder druk gezet. De tweede wet voorziet dat wie in het bijzijn van minderjarigen over homoseksualiteit spreekt of “homoseksuele” propaganda verspreid een boete kunnen oplopen tot 25.000 euro of een gevangenisstraf tot 90 dagen oplopen. Deze aanval vanwege de overheid op holebi’s versterken de algehele homofobie in Rusland. Zo werden de afgelopen weken minstens 2 mannen gedood omdat ze homoseksueel waren.

Deze wetten passen binnen een algehele achteruitgang van fundamentele mensenrechten in Rusland. Eerder werd immers wetgeving ingevoerd die het recht op betogen verder inperkt. Een andere wet bepaalt dan weer dat NGO’s die geld uit het buitenland ontvangen zichzelf moeten registreren als “buitenlandse agent”. Flinke boetes liggen op de loer en NGO’s geven nu al aan dat ze hierdoor nog meer zelfcensuur toepassen dan voorheen. De Russische politie voerde onlangs huiszoekingen uit bij Amnesty Internationel en Human Rights Watch. Journalisten worden regelmatig geïntimideerd en zelfs mishandeld. De harde werkelijkheid is dat de fundamentele mensenrechten op alle fronten in Rusland worden aangevallen.

België is een voorvechter wat betreft de rechten van holebi’s, aldus De Gucht: “Ons land geniet veel geloofwaardigheid op dit vlak, ondermeer omdat ons land als tweede land wereldwijd het holebihuwelijk invoerde. Het is belangrijk dat we ook internationaal het voortouw nemen in de strijd tegen homofobie.”. Tijdens de plenaire vergadering van de senaat bevroeg senator De Gucht de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR) betreffende de algehele achteruitgang van de mensenrechten in het algemeen in Rusland en de holebi rechten in het bijzonder.

Alvast positief is dat België ook bij haar bilaterale contacten de mensenrechtensituatie in Rusland aankaart, aldus Jean-Jacques. Op bilateraal vlak worden deze onderwerpen geregeld besproken met de Russische autoriteiten, aldus het antwoord van minister Reynders: “Tijdens het onderhoud met mijn Russische collega Lavrov in januari in Moskou, kaartte ik uiteraard de situatie inzake de mensenrechten aan en wees ik onder meer op de precaire situatie van mensenrechtenverdedigers. Ik zal ook niet nalaten dit onderwerp opnieuw te bespreken bij volgende contacten met de Russische autoriteiten.”. De Gucht meent dat onze diplomatieke vertegenwoordiging in Rusland de mensenrechtenactivisten moet ondersteunen. De ervaring leert ons immers dat wanneer een ambassade regelmatig contacten behoudt met mensenrechtenactivisten, deze laatste een zekere bescherming genieten.

Minister Reynders bevestigde dat België volop inzet op de rechtstreekse ondersteuning van mensenrechtenactivisten. De Belgische ambassade in Moskou onderhoudt geregelde contacten met verdedigers van de mensenrechten en ondersteunt hen zoveel mogelijk. Zo was de ambassade gastheer voor een belangrijke ngo-vergadering, georganiseerd door Human Rights Watch en Memorial, waar diplomaten werden gebrieft over de stand van zaken van aanhangige rechtszaken bij het Europees Hof voor de rechten van de mens en elders, aldus Reynders. Het pad van onverdraagzaamheid is een niet te volgen weg. Dat Russische politici zich verbergen achter de bewering dat het merendeel van de Russische bevolking niet aanvaardt dat sommigen een andere seksuele geaardheid hebben, vind ik onaanvaardbaar besluit De Gucht. We mogen niet toelaten dat in de achtertuin van Europa bepaalde overheden onverdraagzaamheid aanwakkeren. De geschiedenis heeft ons geleerd waar dit toe leidt, wanneer de internationale gemeenschap de andere kant opkijkt.

Senator Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

EEN GREEP UIT HET OVERIGE NIEUWS:
RUSSISCHE LESBIENNE MOET BIJNA 500 EURO BETALEN VOOR ZWAAIEN MET HOLEBI VLAG
RUSLAND KEURT EXTREEM HOMOFOBE WET GOED DIE EIND DEZE MAAND VAN KRACHT GAAT
BELG CHARTER TEGEN HOMOFOBIE IN DE SPORT
ITALIAANSE FASCISTEN CREERDEN EERSTE HOMO GEMEENSCHAP OP EEN EILAND
STUDIE RESULTATEN: IS HET HOMOHUWELIJK SCHADELIJK VOOR HET HETEROHUWELIJK?
MAAK KENNIS MET EEN HOMO TIENER DIE EEN REVOLUTIONAIRE KANKERTEST ONTWIKKELDE
GEZOCHT BELG HOLEBI'S EN TRANS DIE NOG NAAR SCHOOL GAAN N.A.V ANTI PEST PROJECT DOOR BEKENDE HOLEBI'S
UNIEK: BRITSE MOSKEE VERWELKOMT VROUWEN EN HOLEBI'S
HOLEBI'S MOGEN NIET TROUWEN WEL SAMEN STERVEN IN ITALIAANS STADJE

MEER NIEUWS: KLIK HIER


Bron: email aan holebi.info van J-J De Gucht.

Dit bericht is gepost op 18 June, 2013 en 2695 keer gelezen.