Meer mensen met autisme zijn holebi of trans, gesprek met 3 Vlaamse holebi & transgender met autisme.Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mensen met autisme zich drie keer vaker identificeren als holebi of transgender+. Toch blijft dit onderwerp vaak onder de radar. Een gesprek met Kwinten (26), Lennert (22) en Liesbeth (21), drie prille twintigers die onder beide noemers vallen.

In april van vorig jaar (2018) kon je bij holebi info al lezen dat uit Nederlands onderzoek bleek dat mensen met autisme vaker holebi of transgender+ zijn. Vandaag brengt holebi info nieuws dat zopas in de media verscheen over een Zweedse studie uit 2017 waaruit eveneens blijkt dat holebi of transgender+ zijn vaker voorkomt onder mensen met autisme. Uit de Zweedse studie onder 50.000 mensen met autisme bleek dat de ondervraagden zich drie keer vaker identificeerden als niet-heteroseksueel in vergelijk met mensen zonder autisme.

Bij mensen met genderdysforie (transgender-plus personen) wordt volgens het Zweedse onderzoek zelfs vijf keer vaker autisme vastgesteld. Volgens de onderzoekers zijn er verschillende redenen betreffende een link tussen beide diagnoses, zowel op biologisch, sociaal als psychologisch vlak. Maar een sluitende verklaring is er (nog) niet.

Anke De Cock van de website stampmedia.be, had een gesprek met Kwinten, 26, Lennert, 22, en Liesbeth, 21. Alle drie hebben ze autisme en alle drie rekenen ze zichzelf tot de holebi & transgender+ gemeenschap. Elk met hun eigen verhaal, met ups en downs in een wereld die het hen niet altijd even makkelijk maakt.

Lennert, 22, had als premature baby een verhoogde kans op het ontwikkelen van een ontwikkelingsstoornis zoals autisme. Pas op zijn zeventiende kwam de effectieve diagnose. Op zijn achttiende outte hij zich als transgender en begon zijn transitie. Eerder was hij op 12-jarige leeftijd uit de lesbische kast gekomen.

Kwinten, 26, ontdekte zijn geaardheid nog voor hij de diagnose van autisme kreeg. Op zijn twaalfde maakte hij voor zichzelf uit dat hij op jongens valt, twee jaar later kwam hij uit de homo kast. Op zijn vijftiende volgde de diagnose autisme nadat zijn ouders hem hadden laten testen omdat hij moeite had op school. "Mijn autisme is lang onder de radar gebleven omdat ik onbewust manieren gevonden had om het te maskeren. Ik compenseerde dingen die erg opvallend waren in mijn gedrag, zoals ongemakkelijk communiceren met mijn leeftijdsgenoten, legt hij uit.

Verbergen en maskeren van haar gedrag deed ook Liesbeth. Ook haar diagnose kwam laat: pas in het zesde leerjaar. Bij mijn broer werd ASS eerder vastgesteld dan bij mij. Maar vreemd genoeg dachten mensen voor ik mijn diagnose kreeg, soms dat ik degene was met autisme en niet mijn broer." In eerste instantie weigerde artsen haar een officiéle diagnose van autisme te geven, omdat ze zo goed haar symptomen kon verbergen, waardoor artsen vreesden dat het label autisme haar een stigma zou bezorgen. Het was pas toen ze in het middelbaar dringend begeleiding nodig had om haar studies door te komen, dat ze de diagnose kreeg. Toen ze aan het einde van het middelbaar te horen kreeg dat ze aseksueel was, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Even later volgde dan ook het besef dat ze panromantisch is, en dus op alle genders valt.

Kwinten, Lennert en Liesbeth zochten online veel op over autisme, gender en seksualiteit. Lennert zegt daarover: "In mijn experimentele fase heb ik veel informatie opgezocht over transgenders, ik weet graag alles op voorhand zodat ik er controle over heb." Voor Kwinten was het dan meer de nood aan begrip die zijn online zoektocht voedde. "Ik wou weten wat autisme precies is, want als ik het zelf niet begrijp, hoe kan ik het andere mensen dan laten begrijpen?"

Jammer genoeg botsen heel wat holebi's en transgenders met autisme nog op onbegrip, zowel binnen als buiten de holebi & transgender+ gemeenschappen. Het blijvend moeten vechten op verschillende fronten maakt hun leven vaak moeilijker in vergelijk met holebi's en transgenders zonder autisme. "Er zijn momenten dat mensen niet willen geloven dat ik autisme heb en aseksueel ben. Maar dit gaat over mijn identiteit, over wie ik ben, hoe kan een ander dat beter weten dan ik? Ik erger me ook aan uitspraken zoals tegenwoordig heeft iedereen een diagnose of tegenwoordig is iedereen gay. Ooit al gedacht dat we als samenleving zo veranderd zijn dat mensen er nu voor durven uitkomen?"

Maar ook als je omgeving je gelooft, zijn er nog heel wat vooroordelen waar je moet tegen opboksen. En die kunnen enorm kwetsend zijn. Het meest gehoorde vooroordeel is dat transgender+ zijn een keuze is, zegt Lennert. Dat is uiteraard niet zo. Het is geen keuze, maar een noodzaak. Het was leven als man, of dood zijn.

De kans dat ooit een einde komt aan dit gevecht, is klein. Uit de kast komen als holebi of transgender+, doe je immers je hele leven. Elke keer als je iemand nieuw ontmoet, van job of school verandert, verhuist,... moet je je bloot geven en uit die kast komen. "Iedereen gaat er van uit dat je hetero bent, tenzij je expliciet zegt dat het niet zo is", zegt Liesbeth.

En dat is ook zo met autisme zegt Kwinten. "Het is blijkbaar nog altijd nodig dat je je volgens de sociale norm gedraagt. En als je dat niet doet, moet je uitleggen waarom. Mijn outing als homo was overigens gemakkelijker dan vertellen dat ik autisme heb. Homoseksualiteit kun je waarnemen; je ziet mannen met mannen kussen. Hersengolfjes die op een andere frequentie resoneren dan die van mensen zonder autisme, zijn moeilijk om uit te leggen."

Zowel Kwinten als Lennert en Liesbeth vinden steun binnen de holebi en transgender gemeenschap. Kwinten: "Ik heb mij tot voor kort nooit echt thuis gevoeld in niet-expliciete holebi-cafés. Er heerst nog altijd veel onbegrip tegenover mensen met andere geaardheden en genderidentiteiten. Daarom ging ik het liefst naar plaatsen waar ik wist dat ik zonder angst over mijn geaardheid kon praten. Het zorgde ervoor dat ik mezelf kon ontplooien. Toen ik het huis uit was, ging dat nog beter."

Ook Lennert vond bevrijding in het holebi-milieu. "In het begin van mijn transitie wilde ik graag eens een holebi-café binnen stappen, maar ik was bang. Met mijn psychologe heb ik dan gepland hoe ik het wilde doen. We stippelden nauwkeurig uit wat ik bij de kennismaking kon zeggen. Ik wilde absoluut vermijden dat ik zou toeklappen. Uiteindelijk kwam ik in de Casa Rosa in Gent terecht. Vandaag ga ik mee op kamp en op weekends met hen. Ik geef zelfs leiding bij T-Jong, een jongerenbeweging voor transgenderjongeren."

Zowel Liesbeth als Kwinten en Lennert zijn er van overtuigd dat er een link bestaat tussen autisme en holebi of transgender zijn. Binnen de holebi & transgender gemeenschap hebben ze ondertussen zelf al heel wat mensen met autisme leren kennen, en dat komt de sfeer natuurlijk enkel ten goede. "Dit is al een kleiner deel van de bevolking, en we delen veel met elkaar. Natuurlijk zijn er nog taboes, maar we zijn erg open en kunnen goed praten, dat stimuleert alleen maar om het ook over andere, minder evidente dingen te hebben," aldus Kwinten.

Jammer genoeg is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Vooral rond het thema representatie durft er al wel eens opschudding te ontstaan. "En dan zijn er mensen binnen de holebi & transgender+ gemeenschap die (ook) minder tolerant zijn. Soms hoor je dat een film of serie personage geen goede representatie is, maar de redenen die men dan aanhaalt, kunnen net zo goed een voorbeeld zijn van neurodiversiteit (verschillende manieren van denken). Als iemand die neurodivers en holebi of transgender+ is dit dan zegt, wordt al eens moeilijk gedaan. Voor sommige mensen is het pas goed als het personage exact hun eigen situatie weergeeft. Maar voor mensen zoals ik, die zoveel verschillende eigenschappen heeft, zal er nooit een personage zijn dat exact hetzelfde meemaakt," aldus Liesbeth.

Maar ondanks alle obstakels voelen Lennert, Kwinten en Liesbeth zich goed. Ze weten wie ze zijn en waar ze staan in het leven. Ze zijn het erover eens dat autisme hen uniek maakt, en soms biedt het wel eens voordelen en hebben ze een voetje voor op anderen. Mensen met ASS kunnen bijvoorbeeld erg diepgaand met een bepaald onderwerp bezig zijn. Voor Kwinten uit dat zich in een fascinatie voor communicatie, die er nu voor zorgt dat hij communicatief heel sterk staat, met een succesvolle job in de klantenservice.

Liesbeth ervaart dankzij haar autisme synesthesie (eigenschap waarbij cijfers of letters een bepaalde kleur krijgen). Daarnaast heeft ze een four track mind, ofwel vier verschillende gedachtegangen, een typisch verschijnsel bij autisme. Eentje daarvan is steeds bezig met het visuele, een andere dan weer met verbeelding en verhalen. Als kunstenares komt dit haar creativiteit en inspiratie zeker ten goede.

Mocht er morgen medicatie op de markt komen die hen zou genezen van autisme, zouden ze die dan nemen? Alle drie antwoorden ze stellig nee. Liesbeth: "Daarmee zou ik dan zeggen dat ik niet goed ben zoals ik ben. En dat klopt niet." Het idee om een bepaalde groep mensen in de samenleving te genezen en zo te doen verdwijnen heeft volgens Kwinten ook gevaarlijke gevolgen voor andere minderheidsgroepen. "Ik vind het een behoorlijk eng idee. Als je een menselijk brein zo danig kan veranderen dat je een genetisch bepaalde ontwikkelingsstoornis kunt manipuleren, zet de deur open voor veel andere dingen. Het zorgt er misschien voor dat je alles wat niet binnen de maatschappelijke norm past kunt laten verdwijnen. Wat dank met de diversiteit in de maatschappij? Het is nochtans bewezen dat elke genetische afwijking of ontwikkelingsstoornis evolutionair gezien haar nut heeft."

Maar meer onderzoek naar en hulpmiddelen voor autisme, daar pleiten ze alle drie dan weer wel voor. Zo moet er voor mensen met autisme die laag functionerend of niet communicatief zijn, meer begeleiding komen. Liesbeth: "Het is mooi om mensen met autisme te willen. Maar verander dan niet de autist. Verander de samenleving."

Dat verandering nodig is, blijkt ook uit hun ervaringen met de begeleiding die ze kregen. Over gender of seksualiteit wordt nauwelijks gesproken. Over relaties dan wel weer: mensen met autisme hebben het vaak moeilijker om relaties te vormen en te behouden. Maar ondanks de wetenschappelijke link die gelegd is tussen autisme en holebi en transgender+ identiteiten is de aandacht ervoor verrassend klein.

Ook bij Liga Autisme Vlaanderen, een koepelorganisatie van thuisbegeleidingsdiensten voor mensen met autisme, staat de thematiek holebi en transgender+ niet meteen op de agenda. Ze vangen wel signalen op over genderidentiteitsproblemen via hun medewerkers, maar voorlopig is er geen actieve werking rond het thema. Binnenkort werven ze een nieuwe wetenschappelijk medewerker aan die zich in het onderwerp zal verdiepen. Bij Cavaria, de Vlaamse koepelorganisatie voor holebi en transgender+ verenigingen, is er momenteel niemand met het thema bezig en is er geen specifieke vereniging voor holebi en transgender+ personen met autisme aangesloten.

In het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent, ook wel het Genderteam genoemd, is er sinds kort meer aandacht voor het onderwerp. Zij organiseerden op 25 januari 2019 een studiedag rond autisme en gender als spectrum, waar hulpverleners uit de autismezorg of transgenderzorg zich konden bijscholen. Genderdysforie en autisme zijn relatief zeldzame fenomenen. Toch merken we in de transgenderzorg een hoger aantal mensen met autisme, meer dan in de algemene bevolking. De autismezorg merkt op dat mensen met autisme vaker buiten de klassieke genderhokjes kleuren dan mensen zonder autisme. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat hier precies aan het gebeuren is. zegt Els Elaut, psycholoog-seksuoloog in het Centrum voor Seksuologie en Gender. "Met onze studiedag hebben we alvast geprobeerd om een brug te beginnen bouwen tussen beide, relatief gescheiden, domeinen."

Tot slot maakt holebi info er iedereen op attent dat er in ons Belgen landje enkele organisaties bestaan van en voor holebi's en trangenders met een mentale beperking waaronder ook autisme kan vallen. Hier onder een lijstje van de organisaties, inclusief een link naar alle andere organisaties voor holebi's en trangenders.

Organisaties van en voor holebi's & trangender+ met mentale beperking en andere
- Provincie Antwerpen - De Roze Wapper - info via email: info@hetrozehuis.be met vermelding Roze Wapper.
- Provincie Limburg - De Roze Bink - Info via Facebook: KLIK HIER
- Provincie Oost-Vlaanderen - De Roze Joker - Info via email: sabine@casarosa.be
- Provincie Vlaams-Brabant - De Roze Ballon - Info via website: KLIK HIER
- Provincie West-Vlaanderen - De Roze Maks - Info via besloten Facebook groep: KLIK HIER
en
- LINK naar alle Belgische holebi & transgender organisaties + cafés, dancings, e.a => KLIK HIER
- LINK naar alle Belgische transgender organisaties e.a => KLIK HIER

LEES OOK
MENSEN MET AUTISME ZIJN VAKER HOLEBI OF TRANSGENDER - 2018

Bron: Anke De Cock @ stampmedia.be

Dit bericht is gepost op 07 March, 2019 en 4484 keer gelezen.