Resultaten onderzoek haatmisdrijven & discriminatie tegen holebi en trans+ personen, Belgie scoort niet goed.Steeds meer holebi's (homo, lesbisch, biseksueel) en transgender en intersekse personen zijn open over wie ze zijn. Maar, er bestaat nog veel angst, geweld en discriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), op basis van een enquête bij ongeveer 140.000 holebi en transgender+ personen in 2019. Ons eigen landje doet het helaas (ook) niet zo goed. Hier onder een lijvig deel van de resultaten en meer uit een zéér lijvig rapport.

Grootste onderzoek ooit
Met 140.000 respondenten vormt de enquête het grootste onderzoek ooit naar haatmisdrijven tegen en discriminatie van holebi transgender en intersekse personen. De bevindingen moeten een impuls vormen voor beleidsmaatregelen om de rechten van holebi's transgenders en intersekse personen te bevorderen en beter te beschermen.

In het verslag A long way to go for LGBTI (Lesbian Gay Bisexual Transgender Intersex) equality onderzocht men hoe holebi, transgender en intersekse personen in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Servië en Noord-Macedonië hun mensenrechten ervaren. Hierbij werd onder andere gekeken naar de veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds de eerste holebi, transgender+ enquête van de FRA, die in 2012 werd gehouden. (Een link naar het volledige 2019 verslag kan je onderaan vinden).

Cijfers
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat zes op de tien homo en lesbische koppels in Europa vermijden het om hand in hand te lopen in het openbaar. Er zijn gelukkig ook positieve ontwikkelingen. In 2019 was ongeveer 52 procent van de mensen ouder dan 18 openbaar met hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, terwijl dat slechts 36 procent was in 2012. Ook wordt opgemerkt dat de problematiek van holebi (homo, lesbisch, biseksueel) en transgender+ personen meer op scholen worden aangekaart dan vroeger. (Meer cijfers & resultaten zie volledig verslag via link onderaan).

Sinds een eerste enquête in 2012 blijven de angst, het geweld en de discriminatie hoog, aldus het FRA. De bevraagden signaleren discriminatie die dagelijks en op alle niveau's plaatsvindt: op het werk, op school, bij de zoektocht naar een woning of bij de gezondheidszorgen. Twee respondenten op de vijf zeggen in het jaar voorafgaand aan de enquête te zijn lastiggevallen. Algemeen beschouwd worden vooral trans- en interseksuele mensen geviseerd. In 2019 voelde zo ongeveer 60 procent van de trans personen zich gediscrimineerd in 2019, tegen 43 procent in 2012.

Nog veel werk aan de winkel
"Nog te veel holebi, transgender en intersekse personen durven nog steeds niet uit de kast te komen. Uit angst dat ze worden bespot, gediscrimineerd of zelfs aangevallen. Hoewel sommige landen vorderingen maakte op het vlak van gelijke rechten, laat de enquête ook zien dat er al met al nog te weinig reële vooruitgang is geboekt, met als gevolg dat veel holebi's, transgenders en intersekse personen zich nog steeds in een kwetsbare situatie bevinden."

"Daar komt tegenwoordig ook nog de coronacrisis bij, waardoor de problemen die holebi's transgenders en intersekse personen ervaren, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en op het gebied van gezondheidszorg, nog worden verergerd. Beleidsmakers dienen hieraan aandacht te schenken en meer te doen om ervoor te zorgen dat de rechten van holebi's transgenders en intersekse personen ten volle worden geëerbiedigd”, aldus FRA-directeur Michael O’Flaherty.

Helena Dalli, Europees Commissaris voor Gelijkheid, voegde daaraan toe: "Ondanks de belangrijke stappen die de afgelopen jaren zijn gezet op het gebied van gelijke behandeling van holebi, transgender en intersekse personen in de EU, ervaren holebi, transgender en intersekse personen nog steeds een hoge mate van discriminatie. Nog zorgwekkender is dat we recentelijk in de EU getuige zijn geweest van vijandigheden jegens holebi, transgender en intersekse personen zoals aanvallen op prides, het uitroepen van holebi en transgender vrije zones’, boetes voor holebi, transgender advertenties en dergelijke. Iedereen in de Europese Unie moet zich veilig en vrij kunnen voelen om zichzelf te zijn.”

België behoort helaas niet echt tot de beste leerlingen. Ons land maakt wel deel uit van de landen waar holebi en transgender+ personen het meest een incident melden dat ze hebben ervaren, toch vermijdt 37 procent bepaalde plaatsen uit angst om te worden aangevallen, lastiggevallen of beledigd. Verder gaf 42% van de Belgische deelnemers aan dat ze 12 maanden voor het onderzoek werden geconfronteerd met een haatmisdaad. (Meer cijfers zie volledig verslag via link onderaan).

- De Scandinavische landen, Nederland en Malta doen het heel goed in de rangschikking van het Europese bureau. In Polen, Litouwen, Servië en Noord-Macedonië is het dan weer het moeilijkst om als holebi of transgender+ te leven. Meer cijfers zie volledig verslag, link onderaan.

Vergelijking & cijfers twee enquêtes
Uit een vergelijking van de twee enquêtes (2012 en 2019) blijkt dat er in zeven jaar over het algemeen weinig vooruitgang is geboekt. De gemiddelde EU-cijfers verhullen dat er tussen de afzonderlijke landen grote verschillen bestaan. In sommige landen stelt 70 % van de respondenten dat de samenleving nu verdraagzamer is, terwijl in andere landen 68 % stelt dat er juist minder verdraagzaamheid is.
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek op een rijtje:
- Openheid: 6 op de 10 respondenten vermijden het om in het openbaar de hand van hun partner vast te houden.
- Intimidatie: 2 op de 5 respondenten verklaarden dat zij in het jaar voorafgaand aan de enquête werden geïntimideerd.
- Aanvallen: 1 op de 5 trans en intersekse personen werd fysiek of seksueel belaagd, twee keer zo veel als leden van andere holebi en transgender+ groepen.
- Discriminatie: 1 op de 5 respondenten voelt zich op het werk gediscrimineerd en 1 op de 3 voelt zich gediscrimineerd wanneer zij uitgaan om iets te eten of te drinken of om andere sociale activiteiten te ondernemen.
- Onderwijs: van holebi transgender+ studenten stelt de helft dat medestudenten of docenten holebi's en transgender+ personen te steunen.
- Economische situatie: 1 op de 3 holebi's stelt problemen te hebben om rond te komen. Deze situatie is nog slechter voor intersekse en trans personen (ongeveer 1 op de 2).
- Werkplaats: 1 op 4 holebi transgender & intersekse personen zit nog in de kast op het werk.
(Meer cijfers zie volledig verslag via link onderaan).

Aangifte discriminatie
- In het algeheel vanuit de EU geeft slechts 11% holebi's transgenders en intersekse personen aan dat ze aangifte doen.
- In België ligt dat cijfer op 16%, in Nederland op 15%, Frankrijk 14%. Meer cijfers via volledig verslag link onderaan.
Waarom men geen aangifte doet
- Er zal toch niets gebeuren of veranderen zegt 41%
- Het is het niet waard, het gebeurd toch altijd zegt 33%
- Het wordt niet serieus genomen zegt 22%
- Ik wil mijn geaardheid of genderidentiteit niet prijs geven zegt 22%
- Ik heb geen vertrouwen in de politie of autoriteiten zegt 21%
- Ik weet niet waar ik het moet melden zegt 15%
- Ik ben te bang, te getraumatiseerd zegt 13%
- Bang voor tegenacties van daders zegt 9%

Wat men doet met de resultaten van het onderzoek
De bevindingen zullen worden gebruikt om invulling te geven aan de strategie voor de gelijke behandeling van holebi, transgender en intersekse personen die dit jaar door de Europese Commissie zal worden voorgesteld. FRA roept de EU en de lidstaten op om aanvullende maatregelen te nemen ter bescherming van de rechten van holebi's transgenders en intersekse personen waaronder:
- - Haatmisdrijven: creëren van een cultuur van zero tolerance voor geweld en intimidatie jegens holebi's transgenders en intersekse personen, zodat zij in vrijheid en zonder angst hun rechten kunnen uitoefenen. Investeren in trainingen om ervoor te zorgen dat de politie haatmisdrijven tegen holebi's transgenders en intersekse personen naar behoren kan herkennen, registreren en onderzoeken, zodat slachtoffers aangifte durven te doen van gevallen van agressie en ongelijke behandeling.
- - Meldingen: het makkelijker maken voor slachtoffers om misdrijven en discriminatie te melden door middel van online hulpmiddelen, aanspreekpunten in de gemeenschap en politietrainingen. Instellingen voor gelijke behandeling van toereikende middelen voorzien zodat zij slachtoffers van discriminatie doeltreffend kunnen bijstaan.
- - Discriminatie: aannemen van de nieuwe richtlijn gelijke behandeling om de bescherming tegen discriminatie op andere gebieden dan arbeid uit te breiden. Opstellen van integrale nationale actieplannen om de eerbiediging van de rechten van holebi's transgenders en intersekse personen op alle terreinen van het leven te bevorderen.
- - Onderwijs: creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor jonge holebi's transgenders en intersekse personen die onderwijs volgen. Scholen en docenten helpen om ervaringen uit te wisselen, het pesten van holebi transgender en intersekse studenten tegengaan en voorzien in onderwijsmateriaal waarin holebi's transgender en intersekse zijn niet als een ziekte wordt weergegeven.
- - Het goede voorbeeld geven: iedereen kan een bijdrage leveren aan de gelijke behandeling van holebi's transgenders en intersekse personen.
- Meer over wat men doet met de resultaten in het verslag link hier onder:

LINK naar volledig (lijvig) verslag: 'A long way to go for LGBTI equality', ==> KLIK HIER.

Bron: fra.europa.eu & holebi info - 14 Mei 2020.

Dit bericht is gepost op 15 May, 2020 en 4235 keer gelezen.