Open Vld Leuven reageert op nieuws bericht rond homofobe haatmisdaden via chatgroep.Zondag kon je bij holebi info én elders in de media lezen over een chatgroep waarbij jongeren actief op zoek gaan naar voornamelijk holebi's om ze in elkaar te slaan, te vernederen en te filmen waarna de video's op sociale media worden geplaatst.

Sommige feiten gebeurden in Antwerpen, Blankenberge, Roeselare en Leuven. Vanuit deze laatste stad reageert Open Vld Leuven erg verontwaardigd op het bericht, en zegt men niet te begrijpen dat dit (ook) kan gebeuren in een stad waar de meeste mensen toch veilig en gelukkig met elkaar samen leven.

“We gaan dit als fractie zeker aanhalen in de verschillende commissies, die volgende week terug opstarten na het zomerreces”, zegt Alexandra Roumans, gemeenteraadslid Open Vld Leuven. “Het gaat hier ook niet om een losstaand feit, dergelijke problemen komen jammer genoeg al enkele jaren geregeld terug. Zo heeft de buurt rond het station een tijdje geleden last gehad van hangjongeren die mensen lastig vielen en was er ook sprake van overlast door straatraces die achter de wijk van het station werden georganiseerd.”

“Uiteraard levert de Politie van Leuven uitstekend werk om de overlast te beperken, maar voor ons mag er nog een duidelijker signaal komen”, vervolgt Roumans. “Daarom hopen we dat het Leuvense parket dit incident met de nodige aandacht bekijkt en een strengere sanctie/straf voorziet. We hopen dat het op die manier duidelijk wordt dat er in onze stad geen enkele vorm van geweld tolereerbaar is”. Gemeenteraadslid Lien Degol treedt collega Roumans hier in bij en zal ook op de commissie diversiteit, sociaal beleid en jeugd extra maatregelen vragen om dit soort wandaden in de toekomst te vermijden.

“Naar aanleiding van dit incident, denk ik ook dat we het beleid naar jongeren toe in het algemeen mogen (her)bekijken”, stelt Degol. “We zien dat telkens dezelfde leeftijdsgroep, 12 tot 20-jarigen, steeds worden verleid tot baldadigheden. De probleemgroep wordt dus niet ouder en groeit over generaties heen. En dat mogen we niet laten gebeuren. Corona mag geen reden zijn om alles op een lager pitje te zetten. We zien de problemen wel degelijk verergeren door de verveling die toeslaat bij de jongeren. Er zal dus terug snel in een hogere versnelling moeten geschakeld worden. Dit kan door bijvoorbeeld fysieke activiteiten te organiseren, waarbij er dus een uitlaatklep voor de jongeren kan worden voorzien. Maar ook door de ouders meer te betrekken en te sensibiliseren, kunnen we deze problemen voorkomen.”

“Daarnaast heeft de stad de opdracht om meer mensen te sensibiliseren om klacht neer te leggen indien zij slachtoffer zijn van deze vorm van agressie”, aldus Jo Robbelein, politiek secretaris voor Open Vld Leuven. “Zwijgen is geen optie meer! Daarom verwachten we van de politie en het parket dat alle klachten serieus worden genomen. Pas zo zal het probleem sneller in kaart kunnen gebracht worden, waardoor er ook gerichter gereageerd kan worden en zo de echte daders aangepakt worden.”
LEES OOK
CHATGROEP HEEFT 1 DOEL HOLEBI'S IN ELKAAR SLAAN, FILMEN EN DELEN, BEELDEN GEMAAKT IN ANTW, LEUVEN...

Bron: hln.be en holebi info - Augustus 2020.

Dit bericht is gepost op 17 August, 2020 en 5929 keer gelezen.