Trans personen dubbel zoveel kans op overlijden (NL studie) + links.Transgender+ volwassenen hebben twee keer zoveel kans om te overlijden als cisgender volwassenen, blijkt uit een analyse van bijna 50 jaar medische dossiers van de genderkliniek van het Amsterdam UMC.

In de afgelopen vijf decennia zijn in deze kliniek bijna negenduizend mensen behandeld, van wie iets meer dan de helft onderzocht is. Deze groep is groot genoeg om te kijken wat de gezondheidseffecten van geslachtsverandering op de lange termijn zijn, met name die van de hormoonbehandelingen. Die lijken verwaarloosbaar. Andere cijfers en bevindingen zijn alles behalve rooskleurig.

Eerst nog even ter info: Wanneer men spreekt over cisgender personen of een cisgender man of cisgender vrouw, dan bedoelt men mensen die niet behoren tot de transgender+ gemeenschap, die bestaat uit verschillende genderidentiteiten gaande van niet-binaire en genderlfuide personen tot transseksuelen, agenders, genderqueers, drags, demiboys, demigirls enz...

Publicatie
Gepubliceerd in de Lancet Diabetes & Endocrinology, zeiden de auteurs van het onderzoek dat hun bevindingen aantonen dat de sociale acceptatie en gezondheidszorg voor transvolwassenen moeten worden verbeterd. Onderzoekers gebruikten de medische dossiers van bijna 3.000 transvrouwen en meer dan 1.600 transmannen die tussen 1972 en 2018 werden behandeld in het Amsterdams Universitair Medisch Centrum en ontdekten het verhoogde risico op sterfte onder transvolwassenen in vergelijking met cisgender volwassenen in de loop van de bijna vijf decennia bestudeerd.

Waarschuwing
Ze waarschuwden echter om de resultaten van het onderzoek niet te extrapoleren naar transpopulaties in andere landen, waarbij ze erop wezen dat bepaalde groepen transgenders werden uitgesloten, inclusief degenen die onder de 17 jaar toegang kregen tot transgeneeswijzen, degenen die puberteitremmende medicatie kregen, en degenen die zowel testosteron- als oestrageen-hormoonvervangingstherapie hadden genomen, en die 90 procent van de onderzoeksgroep was blank.

Uit het onderzoek blijkt:
Transvrouwen hebben een bijzonder hoog risico op overlijden in het algemeen, en twee keer zovaak als cisgender personen, met als meest voorkomende oorzaken hiv-gerelateerde ziekten, hartaandoeningen, longkanker en zelfmoord. Transmannen hebben vergelijkbare sterftecijfers als cisgender mannen, maar hebben twee keer zoveel kans om te overlijden als cisgender vrouwen, vooral door niet-natuurlijke oorzaken zoals zelfmoord.

In mei bleek al uit een rapport van het Center for American Progress, een liberale denktank gevestigd in Washington, DC, aan dat transgender volwassenen vijf keer meer kans hebben dan een heteroseksuele cisgender volwassenen om minstens één zelfmoordpoging in hun leven te hebben gedaan. De verhoogde zelfmoordrisico's voor transvolwassenen zijn het gevolg van sociale factoren, waaronder afwijzing door het gezin, institutionele discriminatie, leven in armoede, onzekerheid over huisvesting, criminalisering en een gebrek aan toegang tot genderbevestigende gezondheidszorg.

Wanneer men keek naar transgender vrouwen bleek dat ze twee keer zo vaak overleden in vergelijk met cisgender mannen. Tijdens het lopende onderzoek overleden 317 transgender personen die op latere leeftijd van man naar vrouw gingen, met als oorzaak zelfmoord, hartaandoeningen, hiv of longkanker. En wanneer men keek naar transgender mannen, zag men eveneens een bijna twee keer zoveel kans op overlijden in vergelijk met de cisgender vrouwen. In deze groep overleden 44 mensen tijdens de studie, vooral aan zelfdoding.

In de vijf decennia van het onderzoek is geen dalende trend in het sterfterisico voor transgender personen waargenomen. Om dat cijfer omlaag te krijgen, adviseren de onderzoekers goede nazorg na hormoonbehandelingen. Zo zouden behandelaren scherp moeten zijn op medische aandoeningen van transgender personen, zoals hart- en longklachten. Datzelfde geldt voor leefstijlfactoren, zoals overmatig drinken, en psychische klachten als somberheid om zelfmoord te voorkomen.

NUTTIGE LINKS (Belgie & Nederland)
Donkere gedachten, Praten over zelfdoding, nabestaanden + algemene trans info:


Belgie
Donkere gedachten
- Teleonthaal - via het nr 106, anoniem, ook via chat, 24 op 24 www.tele-onthaal.be
- Zelfmoordlijn via het nr 1813, anoniem, chat, mail, zelfhulp www.zelfmoord1813
en ook nog:
- Nabestaanden: Werkgroep Verder na Zelfdoding www.werkgroepverder
- Vlesp (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie) info advies preventie zelfdoding www.vlesp.be
- Gendervonk: voor transgenders - bondgenoten - ouders - veel info, video's, verhalen www.gendervonk.be
- Algemene info voor transgender personen: (ook voor niet trans personen) www.transgenderinfo.be

Nederland
Donkere gedachten: via de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie Tel: 0800-0113 www.113nl
Algemeen (algemene info en meer) voor Nederlandse trans personen:
Transgender Netwerk Nederland: www.transgendernetwerk
Transgender Info Nederland: www.transgenderinfo
Transgender visie Nederland: www.transvisie

Meer
- Alles over holebi & trans+ in Belgie (inclusief links) ==> Klik hier

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - September 2021.

Dit bericht is gepost op 06 September, 2021 en 472 keer gelezen.