Anti LGBT+ haat blijft stijgen in Europa.Nog steeds is er een toename van anti LGBT+ uitlatingen, geweld en discriminatie in Europa. Verontrustend is een aanzienlijk deel van haatzaaiende uitslatingen, laster als brede aanvallen op de uitoefening van burgerrechten afkomstig vcan politieke figuren en leiders waaronder regeringsvertegenwoordigers. Dat blijkt uit een rapport van de Raad van Europa.

Hoewel er al enkele jaren een toename is van anti holebi & transgender+ uitlatingen, geweld en discriminatie, valt nu op dat het publieke debat over LGBT+ gelijkheid steeds meer gepolitiseerd raakt, met als belangrijkste factor het aannemen van anti LGBT ideologie, verklaringen of famliliehandvesten door regerende politieke partijen, die daarmee alle gelijke rechten van holebi & transgender+ personen teniet doen of verbieden.

De Raad van Europa stelt dat het flagrante schendingen zijn van de menselijke waardigheid en gelijkheid van LGBT+ personen die een directe bedreiging vormen van democratieën die afhankelijk zijn van samenlevingen waarin iedereen zich welkom en beschermd voelt.

Politieke leiders
Een opmerkelijke nieuwe trent is dat de laatste jaren steeds meer Europese politieke leiders haatboodschappen verspreiden ten opzichte van holebi's en transgender+ personen. De landen waar dit steeds vaker gebeurd zijn: Albanië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Finland, Hongarije, Italië, Letland, de Republiek van Moldavië, Noord-Macedonië, Polen, de Russische Federatie, de Slowaakse Republiek, Turkije en Kosovo.

Ook religieuze leiders propageren steeds vaker haatspraak in Wit-Rusland, Griekenland, Slowakije, Turkije en Oekraïne, velen van hen geven ook rechtstreeks holebi's en transgender+ personen de schuld van Covid-19.

Media, sociale media en meer
Het aantal haatberichten tegen holebi's en transgender+ personen verspreid via de media, internet, videogames en muziek gaat ook in stijgende lijn. Deze zijn vooral toegenomen op sociale media in: België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Malta, Montenegro, de Russische Federatie en Turkije. En in de algemene media in Slovenië en Oekraïne. Het blijft ook een voortdurend probleem in Georgië, Ierland, Nederland, Noord-Macedonië, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Oorzaken
Westerse patriarchale samenlevingen zijn traditioneel gebouwd rond het idee van hegemonische mannelijkheid: alle mensen zijn verdeeld in twee, ongelijke, "complementaire" groepen: de penetrators en de doorgedrongenen, die als vernederd beschouwd. Viriele mannen zijn hiërarchisch superieur aan vrouwen in deze sociale orde, en mannen die onvoldoende mannelijk worden geacht, worden gedegradeerd tot de (inferieure) vrouwelijke, vrouwelijke categorie. Iedereen is bovendien automatisch verondersteld heteroseksueel en cisgender te zijn.

Deze kunstmatige sociale constructies zijn goed bekend bij feministen: ze onderdrukken vrouwen en vormen de kern van aanhoudende genderongelijkheid en gendergerelateerd geweld. Even belangrijk is echter dat ze een tegenstelling tussen heteroseksuele en homoseksuele of biseksuele mensen, en tussen cisgender en transgender of niet-binaire mensen; beide groepen, en inderdaad iedereen wiens seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken stellen binaire normen in vraag, kunnen nog steeds vaak als abnormaal worden beschouwd als asociaal.

Heteronormatieve, heteroseksistische samenlevingen, zoals hierboven beschreven, verstikken collectief de identiteiten en realiteiten
van al degenen die de gevestigde sekse- en genderhiërarchie uitdagen, hoewel deze volgorde alleen maar in het voordeel werkt
van mannelijke, cisgender mannen en de individuen die ze kiezen te beschermen. Dit is dan ook waarom de strijd voor vrouwenrechten en de rechten van LGBT+ personen zo nauw met elkaar verboden zijn.

Meer lezen, rapport Raad van Europa, pdf-format - Engels (aanbevelingen, oproepen, bevindingen...) ==> Klik hier

LEES OOK
Europa gaat eindelijk ingrijpen tegen landen die holebi & trans rechten schenden (2021)
Nog werk aan de winkel in Europa om gelijke rechten LGBT+ & deel over Belgie (2020)

VERKLARENDE WOORDENLIJST

- Cisgender Iemand wiens genderidentiteit overeenkomt met diens geboorte geslacht, doorgaans gebruikt als tegenhanger van transgender.

- Genderidentiteit Hoe iemand zich voelt, man, vrouw, beide of geen van beide.

- Genderexpressie Is hoe iemand publiekelijke uitdrukking geeft aan het eigen gender. Dit kan het gedrag omvatten en uiterlijke verschijning zoals kleding, kapsel, make-up, lichaamstaal en stem. Genderexpressie hoeft niet samen te hangen met het geslacht, de verwachte genderrol en de seksuele oriëntatie.

- Heteronormatieve
Heteronormativiteit, heteronormaliteit of heterocentrisme is het idee, de overtuiging of aanname dat heteroseksualiteit de standaard en/of de natuurlijke toestand van de mens is en dat er niets meer is.

- LGBTI+ staat telkens v.d eerste letter v.d Engelse woorden: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex.

- De plus achter bovenstaande afkortingen staat voor: alle andere seksuele geaardheden (panseksueel, aseksueel ...) en genderidentiteiten (genderfluid, niet-binair, agender, demigirl, demiboy, genderqueer...), als ook voor mensen die nog twijfelen.

- Holebi staat telkens voor de twee eerste letters van de Vlaamse woorden: HOmo, LEsbisch, BIseksueel.

- Transgender of trans: is een parapluterm voor alle verschillende genderidentiteiten, gaande van genderfluid, niet-binair, agender, genderqueer, dragqueen en dragking, demiboy, demigirl tot transseksueel. Enkel binnen deze laatste groep (transseksueel) gaan mensen over tot hele of halve gender veranderende operaties. Transgenders kunnen zowel hetero of holebi e.a (panseksueel, aseksueel...) zijn

- Intersekse: heeft niets te maken met transgender. Is ook geen genderidentiteit of seksuele geaardheid. Een intersekse persoon wordt geboren met een lichaam dat zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken, al dan niet in combinatie met dubbele gender specifieke chromosomen. Er zijn verschillende gradaties van intersekse personen. Meer weten => Klik hier


holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - September 2021
.

Dit bericht is gepost op 27 September, 2021 en 604 keer gelezen.