Annemie Turtelboom stelt vragen over holebi's in Polen.Volksvertegenwoordigster Annemie Turtelboom vraagt uitleg aan de minister van Buitenlandse Zaken over de roep naar een beroepsverbod voor holebi's in Polen.

In Polen heerst er al jaren homofobie en daar blijkt tot op de dag van vandaag geen einde aan te komen. Dit keer kwam Ewa Sowinska, de Poolse ombudsvrouw voor kinderen, expliciet met een pleidooi voor een beroepsverbod voor homoseksuele leraars, sporttrainers en kunstdocenten. De Poolse kwam hiermee twee weken nadat het Poolse ministerie van Onderwijs een wetsontwerp aankondigde dat holebiseksuele "propaganda" in de Poolse scholen moet verbieden. Roman Giertych, de Poolse minister van Onderwijs krijgt hiervoor steun van de president en de eerste minister. Premier Jaroslaw Kaczynski heeft zelf ook al opgeroepen om homoleraars uit de scholen te weren.

Van in het begin bij zijn aantreden heeft Jaroslaw Kaczynski gepleit dat hij tegen de invoering van het homohuwelijk is, en schermde hij met de soevereiniteit van zijn land om gelijke rechten voor holebi's af te blokken. Volgens hem zijn de Poolse "tradities" anders dan die in veel andere landen.

In een antwoord op een schriftelijke vraag daaromtrent, antwoordde de Minister dat het opvalt dat de Poolse wetgeving niet specificeert welke minderheden niet gediscrimineerd mogen worden. De minister achte het op dat ogenblik niet nodig dat de Belgische regering zou moeten tussenkomen om op Europees vlak de toestand in Polen aan te kaarten, omdat hij ervan uitging dat alle Poolse politieke verantwoordelijken goed beseffen dat Polen voor zijn EU-toetreding instemde met de zogenaamde criteria van Kopenhagen. Het eerste criterium vereist van een kandidaat-lidstaat dat deze beschikt over stabiele instellingen die een garantie bieden voor democratie, rechtsstaat, de eerbieding van de mensenrechten de bescherming van minderheden.

"Op dit moment dreigt de toestand echter in een andere richting te evolueren, vandaar dat ik de minister de volgende vragen wil stellen", aldus Turtelboom.

1. Is het opleggen van een beroepsverbod voor holebiseksuele leerkrachten, evenals het vastleggen van een exhaustieve lijst van beroepen die niet door holebi's mogen worden uitgeoefend conform de anti-discriminatie wetgeving en de bescherming van de rechten van de mens?

2. Zal de Minister zijn Poolse collega uitleg vragen over de uitspraken van Ewa Sowinska en de steun die haar zienswijze geniet binnen de regering?

3. Zal de Minister de Poolse regering wijzen op de bezorgdheid die in Belgiƫ leeft aangaande de herhaaldelijke uithalen naar holebi's in Polen?

4. Welke initiatieven kunnen op het niveau van de Europese Unie worden ondernomen ten aanzien van Polen om de regering diets te maken dat dergelijke initiatieven niet stroken met de criteria van Kopenhagen, die het land als kandidaat-lidstaat onderschreven?

A.Turtelboom.


28.03.07
Bron: annemieturtelboom.be

Dit bericht is gepost op 28 March, 2007 en 3291 keer gelezen.Reageer op dit bericht: