Aartsbisschop Leonard ontkent uitspraken over aids en homo's in GK.
In de Nederlandse GayKrant (gk.nl) ontkent aartsbisschop Léonard eerder gedane uitspraken in de pers. Het gaat dan vooral over zijn uitspraken over aids en homo's.

Eerder zei Léonard over aids dat het een 'immanente gerechtigheid is als gevolg van promiscue gedrag, en dat de menselijke liefde zich misschien wreekt omdat zij misbruikt wordt. Verder vergelijkt hij aids met de klimaatopwarming, 'die de mens ook aan zichzelf te wijten heeft'. Deze woorden sprak hij in zijn boek, in de pers, en waren ook te horen in het televisienieuws.

In de Nederlandse GayKrant zegt hij daarover: "Het uitbreken van aids beschouw ik op geen enkele manier als een hemelse straf. En Ik zeg expliciet en nadrukkelijk dat aidslijders nooit mogen worden gediscrimineerd.”

Over homo's zei Léonard onder andere eerder: "Ik denk dat homoseksualiteit niet gewoon, naast andere, een variante is van de menselijke seksualiteit." En "homoseksualiteit is een vorm van de menselijke seksualiteit die zich verkeerd heeft ontwikkeld. Ze is zowel op het biologische, alsook op het psychologische en geestelijke vlak tegengesteld aan de diepere zin van seksualiteit. Het is een oriëntatie van de seksualiteit die voorkomt in gevallen waarin de seksuele ontwikkeling niet op de juiste manier en volgens de interne logica van de seksualiteit zelf is verlopen." Deze woorden staan in zijn boek en verschenen in de pers.

In de Nederlandse GayKrant zegt hij daarover: “In het verleden heeft men reeds geprobeerd om me de monsterlijke uitspraak in de mond te leggen dat homoseksuelen abnormaal of ziek zouden zijn. Normaal’ of ‘abnormaal’, ik mijd persoonlijk dergelijk taalgebruik als de pest." Verder zegt Léonard in de GayKrant ook nog dat: "beweren dat homoseksuelen 'abnormalen' zijn, zeer beledigend zou zijn. Eerder vergeleek Léonard anorexia met homoseksualiteit, wat hij nu in de GayKrant bestrijdt "Datz ou ook volstrekt zinloos zijn".

Verder verteld Léonard in zijn uitgebreide brief aan de GayKrant: "dat naar voor is gebracht alsof ik priesters of religieuzen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik zou willen onttrekken aan de burgerlijke rechtspraak indien zij ziek of oud zijn". Volgens de GayKrant benadrukte de aartsbisshop dat hij de slachtoffers nog steeds oproept om zich te wenden tot het burgerlijke gerecht. "Justitie is “als enige bevoegd om de waarheid en de ernst van de feiten vast te stellen en om te bepalen of er al dan niet sprake is van verjaring. Dit alles behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van het gerecht," tot daar Léonard in de Nederlandse GayKrant.

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 19 November, 2010 en 4201 keer gelezen.