Stop met je ergeren aan dt-fouten het is de schuld van homofonen.




De dt-fout: de ene ergert zich er dood aan, de andere haalt er zijn of haar schouders voor op. Maar vast staat dat niemand er aan ontsnapt, ook geoefende schrijvers niet. "Zelfs als je een tekst aandachtig herleest, blijven dt-fouten nog vaak staan", vertelt Lien Van Abbenyen, studente aan de Universiteit Antwerpen. Met haar eindwerk maakt ze kans op de Vlaamse Scriptieprijs.

Ondanks het feit dat de regels voor d en dt vrij eenvoudig zijn komen ze toch vaak voor. Het is zeker geen hedendaags fenomeen, zelfs schrijvers, journalisten en professoren gaan wel eens in de fout. "En daar kunnen we eigenlijk niets aan doen", concludeert Van Abbenyen in haar masterscriptie.

Uit eerdere testen blijkt dat de werkwoordsvorm die het meest voorkomt in onze Nederlandse taal, zich 'opdringt' tijdens het schrijven. In de testen van Lien Van Abbenyen en haar promotor blijkt dat hetzelfde mechanisme speelt wanneer men een tekst herleest. "Nemen we de vervoeging van 'worden' als voorbeeld. De vorm '(hij) wordt' komt 65 maal vaker voor dan de vorm '(ik) word'. Omdat de vorm op dt frequenter opduikt, zal die bij het foutieve 'ik wordt' niet gemakkelijk worden opgemerkt. 'Hij word' daarentegen zal snel opvallen, het leesproces verstoren en makkelijk gecorrigeerd worden."

Volgens taalkundigen noemt dit fenomeen: homofoondominatie. Homofonen zijn woorden met een verschillende spelling maar eenzelfde uitspraak (word-wordt). Een spelfout zullen we dus niet snel opmerken als het spellingpatroon erg vaak voorkomt. "Je kan dus stellen dat we het slachtoffer van onze eigen hersenen worden", aldus de Antwerpse onderzoekster.

"We stellen ons het minst vragen bij de meest voorkomende woordbeelden, zodat we dt-fouten vaak niet opmerken. Wie fouten wil vermijden, moet bij het herlezen consequent even stilstaan bij elke werkwoordsvorm. Eigenlijk worden we twee keer slachtoffer van ons geheugen voor woordvormen: tijdens het spellen zelf en nog een keer tijdens het herlezen. Die dubbele valkuil verklaart waarom dt-fouten zo hardnekkig zijn."

Een greep uit ons overige (HoLeBi & Hetero) nieuws:
Paus gaat voor het eerst in tegen oude kerkelijke overtuigingen.
Cher en Christina Aguilera, en vele anderen steunen holebi-jongeren + filmpjes.
Wereldwijd transgender gedenkdag
‘Hallo, jongens en meisjes’: dat is vragen om problemen...
Aartsbisschop Léonard ontkent uitspraken over aids en homo's in GK.


Bron: hbvl.be

Dit bericht is gepost op 21 November, 2010 en 5872 keer gelezen.