Sommige Belgische lesbische ouders krijgen geboorteverlof.


Wanneer een heteroseksueel koppel kinderen krijgt dan krijgt de partner geboorteverlof. Wanneer een lesbisch koppel kinderen krijgt, krijgt de partner niets. Maar daar komt nu voor sommige lesbische ouders verandering in, bijvoorbeeld wanneer ze in Brussel wonen of wanneer ze in een overheidsdienst werken.

De stad Brussel voorziet voortaan ook geboorteverlof voor de partner van een lesbische vrouw. Koppels van het gelijke geslacht mogen dan wel trouwen en kinderen adopteren maar verder zijn er nog veel verschillen. Om die deels weg te werken kwam de Brusselse schepen van Persooneel Philippe Close (PS), met het voorstel om lesbiennes ook ouderschapsverlof te geven. "Het is belangrijk voor de biologische moeder dat ze ook tijdens de dagen na de geboorte kan rekenen op de steun van haar partner", aldus Philippe Close.

Verder hoopt Close dat ook de 19 andere Brusselse gemeenten overtuigd zullen raken van zijn voorstel, en dit in afwachting dat de federale regering de wet op de arbeidsovereenkomst wijzigt. Om zo het wettelijke verlof toe te staan aan alle betrokken werknemers, om zo discriminatie op grond van seksuele geaardheid te vermijden.

Daarnaast blijkt ook dat lesbiennes die werken in een overheidsdienst ook weldra van geboorteverlof zullen kunnen genieten. Minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere (CD&V) heeft daarover eind november een akkoord bereikt met de vakbonden. De lesbische meemoeders zouden net als kersverse vaders recht krijgen op tien dagen betaald verlof na de bevalling. Er zou geen onderscheid gemaakt worden tussen gehuwde en samenwonende koppels. Het koninklijk besluit over het vaderschapsverlof zou in de loop van volgend jaar in die zin aangepast worden.


Bron: demorgen.be

Dit bericht is gepost op 15 December, 2010 en 5906 keer gelezen.