Eindelijk goed nieuws voor Belgische lesbiennes.

Eindelijk nog eens goed nieuws. In het bijzonder voor Belgische lesbiennes. Want sinds 20 mei is het dan eindelijk zover. Een nieuwe wet is geboren.

Sinds 20 mei kunnen lesbische meemoeders eindelijk daadwerkelijk aanspraak maken op het geboorteverlof, vroeger het vaderschapsverlof genoemd. Het wetsvoorstel werd al gestemd in maart, maar het was wachten op de publicatie van de wet in het Belgische staatsblad.

Het geboorteverlof is een verlof van 10 dagen, op te nemen binnen 4 maanden na de geboorte van het kind. De meemoeder moet hiervoor een bewijs van partnerschap met de biologische moeder leveren: een huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoonst of een uittreksel waaruit blijkt dat meemoeder en biologische moeder minstens drie jaar op hetzelfde adres wonen.

Voorwaarden en details:
Tot nu toe heeft een werknemer tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst enkel recht op verlof ter gelegenheid van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat. De afstammingsband wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek.

Via de wet van 13 april 2011 komt hier verandering in. Deze wet kent aan de meemoeder tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst onder bepaalde voorwaarden ook een recht op dit geboorteverlof toe. Een eerste voorwaarde houdt in dat er enkel een wettelijke afstammingsband mag bestaan ten aanzien van één persoon, d.i. de moeder. Is er ook sprake van een wettelijke afstammingsband met de vader, dan komt dit verlof enkel toe aan de wettelijke vader. Een tweede voorwaarde betreft het bewijs van partnerschap van de meemoeder met de betrokken partner. Dit bewijs van partnerschap kan worden geleverd door de huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoning of door een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de inschrijving op hetzelfde adres blijkt gedurende minstens drie onafgebroken jaren voorafgaand aan de geboorte.

Werkneemsters die aan voormelde voorwaarden voldoen maken vanaf 20 mei 2011 aanspraak op 10 dagen geboorteverlof door hen te kiezen binnen vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

De wet bepaalt verder dat het recht op geboorteverlof voor meemoeders verder geen enkel ander recht doet ontstaan dat samenhangt met de opvoeding van het kind, ook niet binnen de sociale zekerheid.

Tot slot verduidelijkt de wet dat wanneer de meemoeder het betrokken kind adopteert, het geboorteverlof in mindering wordt gebracht van het adoptieverlof (adoptieverlof geregeld door artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2011. Deze wet wijzigt artikel 30, 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 25 quinquies, 2, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en artikel 39, zevende lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971. Daarnaast worden ook een aantal wijzigingen in de sociale zekerheidsregelgeving aangebracht.

Extra: Wist je dat er in ons landje twee organisaties zijn voor holebi-ouders en hun kinderen? In het Antwerpse is dat 'T Kwadraat en in Vlaams Brabant is dat Goedgezind. Voor meer info zie Gids en kies organisaties voor holebi & transganders Klik hier

Eerder kon je bij ons lezen:
België vijf jaar holebi-adoptie, federatie wijst op knelpunten
Koppel voedt baby op als geslachtsloos kind.
Afrikaanse holebi film wint prijs in Cannes + trailer.
Kris jong Vlaams en ambtenaar, alleen jammer dat hij van de verkeerde kant is!
Amerikaanse scholen verbieden praten over holebi's bij wet.
Verkiezing Vlaamse Female & Male Gay Icon en Big Party, stem mee...
Hans Klok mag niet naakt gaan toeren van zijn producenten.
Nederlandse Kerken tegen homofobie, ook Rooms-Katholieken.(+ verklaring)
George Michael maakt holebi-cd met holebi artiesten.
Wat is volgens de R-Kerk oorzaak kindermisbruik binnen de kerk?
Een op acht Belgische holebi's slachtoffer van agressie.
Erectietest bepaalt of iemand homo is of niet.


holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 24 May, 2011 en 4688 keer gelezen.