Vlaamse schoolboeken minder cliches aub en meer aandacht voor holebi's.
Çavaria screende leermiddelen, minister Pascal Smet schenkt checklist aan uitgeverijen.

Op 25 mei stelden çavaria en de Vlaams Minister van Gelijke Kansen en Onderwijs, Pascal Smet, de resultaten voor van het Open Boek Project. Voor dit project screende çavaria (holebifederatie) leermiddelen voor het lager onderwijs op het vlak van gender en hetero normaliteit

Uit de screening bleek dat mannen veel vaker afgebeeld worden dan vrouwen. Mannen nemen actievere poses aan, zijn bijvoorbeeld vaker afgebeeld in een beroepsfunctie. Vrouwen zijn vaker te zien met een kind of baby op de arm. Gezinssituaties zijn zo goed als altijd heteroseksueel.

Positief is dat mannen regelmatig met keuken- of poetsgerief afgebeeld staan, en dat er heel wat personages voorkomen waarvan het gender neutraal is. De minister overhandigde een checklist aan de Vlaamse uittgevers Vereniging Die bevat tips om het beter te doen. De uitgeverijen ondertekenden ook een charter.

Çavaria voerde het Open Boek uit met de steun van minister van Onderwijs Pascal Smet. Daarvoor werden 52 werkboekjes 'taal' van het 2de tot het 6de leerjaar doorgelicht. Er werd nagegaan hoe mannelijke en vrouwelijke personages afgebeeld zijn en in hoeverre er aandacht is voor het holebithema.

Çavaria ging per boekje na hoeveel mannelijke, vrouwelijke en gender neutrale personen voorkomen, welke beroepen zij uitoefenen en met welke activiteiten ze geassocieerd worden. Ook de voorwerpen die de personages vasthouden en de voorkomende gezinssamenstellingen zijn geregistreerd. Er werden ook good practices gebundeld, infopakketten voor leerkrachten samengesteld, leuke leesboekjes gepromoot en methodieken ontwikkeld.

In het totaal vond çavaria 53% mannelijke personages terug, tegenover 38% vrouwelijke. Voor 7% van alle afgebeelde figuren was de sekse niet duidelijk (genderneutraal). 451 personages werden in een beroepsfunctie afgebeeld, waarvan 331 mannen en 120 vrouwen. Mannelijke personages worden vaker sportend weergegeven. Vrouwelijke personages dragen vaker een kind of baby bij zich. Vrouwen worden meer met eten afgebeeld, maar niet vaker met keukengerei. Ook objecten die we met het huishouden associëren, komen bij beide seksen voor. Gereedschap komt dan weer wel vaker bij mannelijke figuren voor. Wat de gezinssituaties betreft, is er veel variatie, maar wel bijna altijd zijn de gezinnen heteroseksueel. Bij alle gescreende boeken kwam slechts één lesbisch gezin voor.

Pascal Smet: “Als minister van Gelijke Kansen én Onderwijs is het bewerkstelligen van een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming voor mij een absolute prioriteit. Met die doelstelling voor ogen wil ik ervoor zorgen dat leerkrachten over bruikbaar materiaal beschikken om in de klas aan de slag te gaan. De educatieve uitgeverijen spelen hier een cruciale rol. Zij verrichten op dit vlak al goed werk; ik wil hen ondersteunen om het nóg beter te doen en stel tot mijn blijdschap vast, dat zij hier heel erg voor open staan. In concreto heb ik çavaria schoolboeken voor de lagere school laten doorlichten én een checklist laten opmaken die uitgeverijen moet helpen om stereotypen op het vlak van gender en seksuele identiteit te vermijden. Het verheugt mij ten zeerste dat de uitgevers zich via het ondertekenen van een charter willen engageren om deze checklist effectief systematisch te gebruiken, en om van genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming een prioriteit te maken”.

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 25 May, 2011 en 4020 keer gelezen.