Asielzoeker was voor Vlaamse Commissaris-generaal geen homo, voor Franstaligen wel


Wanneer ben je homo? "Als je mee opstapt in de Gay Pride en als je meewerkt met een homo-organisatie", aldus de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), en hij floot daarmee de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen terug omdat die een homoasielzoeker weigerde.

Een Senegalese asielzoeker kwam naar ons land en vertelde dat hij zijn eigen land was ontvlucht omdat hij vijf jaar een homo relatie had en daarom was in elkaar geslagen door zijn familie. Verder was hij bang voor meer vervolging. In Senegal is homoseksualiteit strafbaar met vijf jaar cel.

Maar het Vlaamse Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen (CGV) wees zijn asielverzoek af. Ze twijfelden er aan dat de Senegalees wel degelijk homo was, omdat hij ondanks zijn vijf jarige homo relatie geen verdere informatie kon geven over de toenmalige vriend. Hij kon niets vertellen over deze relatie, wist niet wat de vriend zijn werk was, of hij een rijbewijs had, in het buitenland was geweest, ziek was geweest en kende ook geen websites voor homo's, hoewel hij in een cybercafé had gewerkt.

Volgens het Commissariaat-generaal was de man geen homo en zijn asielaanvraag werd afgewezen. Het Het CGV wees er nog op dat uit zijn geboortebewijs niet de bleek dat de Senegalees was wie hij zegde te zijn. Maar de Senegalees ging in beroep en daar kreeg hij gelijk.

De Franstalige Kamer van de RVV oordeelde de homoseksualiteit van de man wél bewezen, omdat de Senegalees in 2009 mee was opgestapt in de Gay Pride parade in Brussel. En hij was actief in Oasis, een groep van homoseksuele asielzoekers. De RVV gaf wel toe dat er geen enkel bewijs was voor het verhaal dat de Senegalees ophing over zijn vertrek uit Senegal. "Maar gezien zijn activiteiten in België is zijn verhaal aannemelijk. Twijfel moet in zijn voordeel spelen", zo vond de RVV. En de RVV kende het statuut van vluchteling toe.

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 11 July, 2011 en 4356 keer gelezen.