Vrouwelijke mannen zijn vaker homo, maar mannelijke vrouwen zijn niet vaker lesbisch.
Uit een nieuw Brits onderzoek blijkt dat homo's, meer dan lesbiennes, niet gender conforme trekken vertonen tijdens hun kindertijd. Dat blijkt uit een studie aan de Queen Mary universiteit van Londen.

Uit het Brits onderzoek blijkt dat kinderen die afwijken van genderspecifiek gedrag, en dan in het bijzonder jongens, die bijvoorbeeld met poppen spelen of zich vrouwelijker kleden, meer kans hebben om homo te zijn. Opvallend is dat het genderafwijkend gedrag minder voor komt bij meisjes, wat dus wil zegen dat jongensachtige meisjes later niet altijd lesbisch zijn.

Uit het onderzoek waarbij men kinderen volgde tot de volwassen leeftijd bleek dat het genderafwijkend gedrag een betere voorspeller is voor homoseksualiteit bij jongens dan bij meisjes. Bij vrouwelijke jongens kwam het 50 tot 80 procent vaker voor dat ze later homo bleken, bij meisjes is dat slechts een derde.

De onderzoekers vermoeden dat het gender afwijkende gedrag genetisch is. Ze baseerden hun conclusie hierbij op een onderzoek onder 4000 vrouwelijke tweelingen die werden bevraagd over gender afwijkend gedrag en seksuele oriëntatie. Respectievelijk 31 en 25 procent werd verklaard door genetische variatie.

Volgens psychologen Andrea Burri en Qazi Rahman zou er een link bestaan tussen psychologische kenmerken en seksuele oriëntatie, omdat er een gemeenschappelijke biologische basis zou voor bestaan, zoals de hersenontwikkeling die beïnvloed wordt door zowel genen als sekshormonen.

Maar omgevingsfactoren en genetische factoren zouden dan weer andere mechanismen drijven, zoals de blootstelling van sekshormonen in de baarmoeder. Die op hun beurt dan weer vorm geven aan seksuele oriëntatie en gender afwijkend gedrag. Volgens Rahman is dit gender afwijkend gedrag, gedrag die eigen is aan de persoon. Depressief gedrag en andere mentale gezondheidsproblemen als gevolg daarvan, zijn dan weer te wijten aan negatieve reacties van anderen.

Homo's en lesbiennes die gender afwijkend gedrag vertonen hebben vaker angsten en depressies, omdat ze vaker worden gepest en niet worden aanvaard zoals ze zijn. Maar de onderzoekers stellen dat het gender afwijkend gedrag in de aard van de persoon zit en dat het niet iets is dat je kan veranderen. Stereotypen werken in twee richtingen. Scheldwoorden als mietje of manwijf helpen niet bepaald om respect voor homo's of lesbiennes te promoten. Maar het werkt dus ook omgekeerd. Homo's en lesbiennes die niet voldoen aan het stereotype, vinden het moeilijker op te aanvaarden dat ze homo of lesbisch zijn, en worden door de maatschappij ook zelden aanzien als homo of lesbisch, men gelooft het niet dat een mannelijke man homo is of een vrouwelijke vrouw lesbisch.


holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 13 July, 2011 en 6284 keer gelezen.