homo in elkaar geslagen, lesbienne gepest, biseksueel uitgescholden.Belgische homo jongen in elkaar geslagen, lesbienne wordt gepest op school. Biseksueel wordt uitgescholden. Jongens roepen janet naar een homo. Leerkracht wordt ontslagen omdat ze lesbisch is. Ondanks de vele verworvenheden van holebi's vandaag de dag (denk aan het homohuwelijk, adoptierecht) bestaat er nog altijd zo iets als homofobie en discriminatie omwille van de seksuele geaardheid.

En daarom nu in de kijker: de website Meld-it voor Belgische holebi's die een aangifte willen doen over pesterijen of geweld omwille van hun seksuele geaardheid. De site is een website van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racisme bestrijding. Het Centrum ontvangt elk jaar meldingen over discriminatie van holebi’s en over homofobe daden. Het beperkte aantal meldingen toont echter maar een klein stuk van de realiteit. Slachtoffers van discriminatie en homofobie beslissen om allerlei redenen om niet te reageren. Maar die dat beter wel doen zodat er een einde kan komen aan homofobie, geweld en discriminatie van homo's, lesbiennes en biseksuelen.

Het centrum voert al een tijdje campagne om de Meld-it site bekend te maken en om holebi's er aan te herinneren dat er geen enkele reden is om homofobie, discriminatie, pesterijen en geweld toe te staan. Melden is al actie ondernemen, voor zichzelf én voor anderen, klinkt het. Op Meld-it kunnen homo's, lesbiennes en biseksuelen terecht die bijvoorbeeld op school of op het werk worden gepest omwille van hun seksuele geaardheid. Maar ook andere holebi's die worden lastig gevallen, uitgescholden, gepest, bedreigd of te maken krijgen met geweld kunnen op de site terecht. Tot slot kunnen ook getuigen terecht op Meld-it en aangifte doen.

Waarom reageren?
Reageren is nodig om:
- uzelf niet de schuld te geven. U bent niet verantwoordelijk voor wat u is overkomen;
- hulp en ondersteuning te krijgen, in alle vertrouwelijkheid en zonder dat er een oordeel wordt geveld;
- niet alleen te blijven zitten met wat u is overkomen en met de fysieke en psychologische gevolgen ervan;
- informatie te krijgen over de stappen die u kan zetten, over de beste manier om dit aan te pakken;
- de werkwijze van de daders te begrijpen en er in de toekomst beter mee te kunnen omgaan
de daders te kunnen straffen;
- het beleid over discriminatie op grond van seksuele geaardheid en homofobe daden te verbeteren.

Wat je zeker moet weten:
In België is er een wetgeving die bepaalde vormen van discriminatie verbiedt. De Antidiscriminatiewet biedt bescherming tegen discriminatie op grond van verschillende ‘beschermde criteria’, waaronder seksuele geaardheid, en dit in zowat alle domeinen van het maatschappelijke leven (arbeid, huisvesting, onderwijs, goederen en diensten, sociale bescherming, …)

De wet maakt het mogelijk om te reageren in het geval van - directe of indirecte discriminatie, intimidatie, homofobe misdrijven, aanzetten tot discriminatie, haat of geweld. Beledigingen zijn op zich niet verboden, behalve in zeer specifieke gevallen. Er is sprake van discriminatie wanneer iemand op basis van een beschermd criterium verschillend wordt behandeld, zonder dat hiervoor een gegronde rechtvaardiging bestaat.

Seksuele geaardheid is één van de beschermde criteria uit de Antidiscriminatiewet. Dat betekent dus dat niemand een holebi slechter mag behandelen in een concrete situatie dan een hetero die zich in dezelfde situatie bevindt, tenzij er een gegronde rechtvaardiging bestaat voor die verschillende behandeling. Voorbeeld: Een homokoppel vraagt in een hotel een kamer met dubbel bed. De bediende antwoordt dat de kamers met dubbele bedden zijn voorbehouden voor heterokoppels. In de praktijk komt het zelden voor dat een onderscheid op basis van seksuele geaardheid kan worden gerechtvaardigd. Hoe reageren? een discriminatie melden, meer info: Klik hier.

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 14 August, 2011 en 4701 keer gelezen.