Aartsbisschop Leonard niet vervolgd wegens homofobe uitspraken.
Immanent, de actiegroep die de klacht van Jean Marie De Meester tegen Mgr. Léonard ondersteunt, betreurt de beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling om de aartsbisschop niet te vervolgen voor zijn homofobe uitspraken. De Meester brengt zijn klacht voor het Hof van Cassatie.

Jean Marie De Meester: "De Kamer Van Inbeschuldigingsstelling (K.I.) te Antwerpen heeft mijn klacht onontvankelijk verklaard. Ze oordeelt dat mijn persoonlijke belang niet wordt geschaad."

Yvan Brys, woordvoerder van Immanent: "We stellen op diverse terreinen vast dat homofobie niet af- maar toeneemt. Dat manifesteert zich in de volkswijken maar ook in scholen. De zelfmoordcijfers bij jonge holebi's en transgenders liegen er niet om. 33% tot 45% van de holebi's heeft tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten. 12,4% van de homojongens onderneemt effectief een zelfmoordpoging. Tegenover 5,9% van de heterojongens is dat meer dan het dubbele. Het onderwijs is in Vlaanderen voor een groot deel in handen van het katholieke net. Ook al zijn er heel wat gelovigen die de homofobie van Léonard niet meer volgen, het is nog altijd Russische roulette of een kind al dan niet in een school terechtkomt waar hij/zij begeleid wordt in de acceptatie van zijn/haar homoseksualiteit. Dit onderstreept het belang van de klacht tegen Mgr. Léonard. Een man in zijn functie dient zich bewust te zijn dat dergelijke verklaringen kwetsend en zelfs levensbedreigend kunnen zijn voor jongeren die nog in de kast zitten."

Léonard aanmanen tot zwijgen blijkt intussen ook een optie voor vele katholieken die zich realiseren hoeveel schade hij aanricht, ook aan het instituut zelf. Benoit Lannoo is woordvoerder van Vice-eersteminister, minister van Werk en van Gelijke kansen, Joëlle Milquet. Naar aanleiding van een uitspraak van Léonard over gescheiden gelovigen schreef hij in De Morgen: "Zou de man er gezien zijn totale gebrek aan empathie niet beter aan doen voor langere tijd te zwijgen in plaats van kerk en gelovigen telkens weer in diskrediet te brengen?"

Jean Marie De Meester, die van in het begin gezegd heeft dat hij de volledige rechtsgang wil volgen in deze zaak, ziet de uitspraak van de K.I. zeker niet als eindpunt: "Ik ga nu naar Cassatie. De kans bestaat dat dit hoger rechtscollege de beslissing van de K.I. verbreekt. De motivatie van de K.I. dat ik persoonlijk geen schade heb geleden door de uitspraken van Léonard is immers nog niet onderzocht en is dus voorbarig. Desnoods breng ik mijn klacht voor het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg".

Immanent blijft de klacht tegen Léonard op de voet volgen en roept alvast alle belangstellenden op om op Jean Marie De Meester hierin te blijven steunen. Website immanent KLIK HIERholebi info eigen berichtgeving

Dit bericht is gepost op 25 October, 2011 en 6300 keer gelezen.