10 December: Dag van de Mensenrechten wereldwijd. Holebi's op 2 in top 3 van Nederland.Vandaag is het wereldwijd dag van de Mensenrechten die jaarlijks op 10 december gevierd wordt. Er werd voor deze datum gekozen omdat op 10 december 1948 de lgemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aan nam. In 1950 nodigde de Algemene Vergadering alle aangesloten landen uit om deze gebeurtenis jaarlijks op 10 december te vieren.

De dag is een hoogtepunt op de kalender in het VN-hoofdkwartier in New York City. Elke vijf jaar wordt op deze dag de mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties uitgereikt. Veel andere mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International, grijpen deze dag aan om nog eens extra aandacht te vestigen op aandachtspunten, of om eigen prestaties op het gebied van mensenrechten te vieren. Wereldwijd is er slechts 1 uitzondering op de datum waarop de dag wordt gevierd. In Zuid-Afrika viert men de dag op 21 maart ter nagedachtenis aan het Bloedbad van Sharpeville.

Mensenrechten Nederland:
Vandaag publiceerde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) het rapport Mensenrechten in Nederland, een onderzoek naar de beleving van mensenrechten in Nederland. Het in elkaar slaan van homo's staat in de top drie van situaties die Nederlanders herkennen als mensenrechtenschending waar tegen opgetreden dient te worden. De top drie van situaties die Nederlanders herkennen als mensenrechtenschending zijn: seksueel misbruik (89 procent), het in elkaar slaan van homoís (88 procent) en geweld tegen ouderen in zorginstellingen (84 procent). Hier moet tegen opgetreden worden volgens Nederland (resp. 94, 89 en 93 procent).

Holebi's wereldwijd:
Over de hele wereld zijn homoseksuele mannen en vrouwen het slachtoffer van schendingen van mensenrechten. Die schendingen lopen uiteen van subtiele discriminatie tot gevangenschap en marteling. In bijna de helft van alle landen ter wereld is homoseksualiteit strafbaar. In sommige landen kan er zelfs de doodstraf voor worden opgelegd. Over de vervolging van homoseksuelen buiten het Westen is vaak weinig bekend. In veel landen worden homo's vervolgd op aanklachten als van landloperij of seksuele misdrijven. In veel landen, met name in Afrika, AziŽ en het Midden-Oosten, is homoseksualiteit nauwelijks geaccepteerd en wordt vervolging ervan niet als een schending van mensenrechten ervaren. Het Vaticaan beschouwt homoseksualiteit als tegennatuurlijk en is uitgesproken tegenstander van het homohuwelijk. Er zijn veel mensen die op religieuze of andere gronden homoseksualiteit verwerpelijk, zondig of oneerbaar vinden. Zo'n houding wordt vaak aangeduid als homofobie of homohaat. De vrijheid van meningsuiting laat in het algemeen negatieve oordelen toe. Of negatieve uitspraken over homoseksuelen een vorm van haatspraak zijn, en dus strafbaar, hangt in de Nederlandse rechtspraak af van de omstandigheden. Lang niet elke laatdunkende uitlating is reden voor rechtsvervolging.

Mensenrechten China:
In Peking zijn vandaag verschillende mensen opgepakt aan de gebouwen van de Verenigde Naties. Ze wilden petities afgeven. Een dag eerder hadden verschillende Nobelprijswinnaars en mensenrechtengroepen nog kritiek geuit op China. Ze vroegen de vrijlating van de Nobelprijswinnaar van vorig jaar, de dissident Liu Xiaobo, en andere activisten.

Mensenrechten - Werknemersrechten Guatemala
De Nederlander Jaap Smit van CNV overhandigde gisteren 6000 handtekeningen aan de ambassadeur van Guatemala. Omdat Vakbondswerk daar letterlijk levensgevaarlijk is. Dit jaar werden er meer dan tien mensen vermoord, omdat zij zich actief inzetten voor hun vakbond Reden voor CNV Internationaal om een handtekeningactie te organiseren, waarbij is samengewerkt met Amnesty International Nederland.

Mensenrechten Belgie
Vlaanderen wil mensenrechten als transversaal thema integreren in het Vlaamse internationale optredenĒ, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters aan de vooravond van de Internationale Mensenrechtendag. Eerst en vooral vraagt Vlaanderen van elke overheid respect voor de fysieke integriteit van haar burgers, daarom drukt Vlaanderen zijn resolute afkeer uit van de doodstraf, van foltering en van gedwongen verdwijningen. Daarnaast wil de Vlaamse overheid ook op internationaal vlak de strijd aanbinden met alle vormen van discriminatie, met een sterke klemtoon op discriminatie op grond van geslacht of genderidentiteit. Als derde prioriteit wordt de sterke positionering van Vlaanderen omtrent de rechten van het kind ook internationaal doorgetrokken. De vierde en laatste focus betreft de bevordering van het recht op behoorlijke arbeidsomstandigheden, vooral in groei- en ontwikkelingslanden. Het Vlaamse buitenlands beleid opteert met dit document voor een multilaterale en Europese benadering van de rechten van de mens.

Aandacht voor de rechten van kinderen door Plan belgie:
Elk jaar worden naar schatting 40 miljoen kinderen mishandeld. Vier op vijf krijgen thuis lijfstraffen. 150 miljoen meisjes en 73 miljoen jongens onder 18 jaar zijn ooit het slachtoffer geworden van seksueel geweld. Een resolutie op voorstel van Plan BelgiŽ wil deze flagrante schending van de rechten van het kind aankaarten. De tekst, mee ondertekend door verschillende politieke fracties, wordt vandaag in de Senaat ingediend door Sabine de Bethune (CD&V). Tegelijk wordt hij ook in de Kamer ingediend. De cijfers bewijzen het: geweld is voor miljoenen kinderen een dagelijkse realiteit. Elke dag opnieuw worden kinderen wereldwijd het slachtoffer van geweld juist daar waar ze het meest veilig zouden moeten zijn: thuis, op school en bij hen in de buurt. Geen enkele gemeenschap is vrij van geweld, maar de armoede, de lage onderwijskansen en de weinig sociale voorzieningen in het Zuiden creŽren een voedingsbodem voor geweld tegen kinderen.

EEN GREEP UIT ONS OVERIGE NIEUWS:
TOP 20 VROUW VRIENDELIJKE LANDEN TER WERELD
VS KOMT WERELDWIJD OP VOOR HOLEBI'S EN TRANSGENDERS
BELGISCHE HETERO'S MINDER TOLERANT DAN GEDACHT JEGENS HOLEBI'S
PORNO ZORGT VOOR GEVAARLIJKE DRUGSCOCKTAIL IN ONS BREIN.
14 JAAR CELSTRAF VOOR HOLEBI'S EN 10 JAAR VOOR HETERO'S.
ALS JE TROUWT MAG JE VERZWIJGEN DAT JE AIDS HEBT.
GEZOCHT ALLERLEI VRIJWILLIGERS + FILMPJE.
DE EERSTE SEKSSCHOOL TER WERELD IS EEN FEIT
EUROPESE COMMISSIE KEURT PATIENTVRIENDELIJKE AIDSPIL GOED.
900 TRANSSEKSUELEN IN NEDERLAND WAARONDER VEEL ALLOCHTONEN.
BIJNA HELFT SCHOLIEREN (MEISJES EN JONGENS) LAST VAN SEKSUELE INTIMIDATIE.
OOK IN DE DIERENWERELD KOMEN TRAVESTIETEN VOOR.
MEER NIEUWS: KLIK HIER


Bronnen: coc.nl, standaard.be, oneworld.nl, ezpress.be, cdenv.be, wikipedia, amnesty

Dit bericht is gepost op 10 December, 2011 en 4854 keer gelezen.