Open Vld senator wil dat Belgie reageert tegen uitspraken paus over holebi's.
Gisteren kon je bij ons lezen over de uitspraken van de paus over holebi's. Vandaag reageert Open Vld senator en holebi-meter Nele Lijnen: ‘De zoveelste onterechte uithaal van de paus naar holebi’s mag niet zonder gevolg blijven’.

Volgens de paus vormt het homohuwelijk een bedreiging voor de mensheid. Deze zoveelste uithaal van het Vaticaan tegenover holebi’s mag niet zonder gevolg blijven. Dat vindt alvast Open Vld senator en holebimeter Nele Lijnen. Zij zal er bij de minister van Buitenlandse Zaken op aandringen om de pauselijke nuntius op het matje te roepen.

De paus geeft met zijn uithaal onterecht de indruk dat er een apart huwelijk voor holebi’s zou bestaan, terwijl het burgerlijk huwelijk is opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht, aldus Lijnen: “Zijn uitspraken staan bovendien niet op zich en lijken deel uit te maken van een voortdurende onterechte bejegening van mensen met een homoseksuele geaardheid.”. Nele Lijnen vraagt een duidelijke stellingname vanwege de regering tegen de voortdurende aanvallen van het Vaticaan tegen holebi’s.

In december 2008 ging het Vaticaan in de aanval tegen de VN verklaring tegen het strafbaar stellen van homoseksualiteit die ondertussen door alle landen van de EU werd ondertekend.. In januari 2009 stelde de Paus dat “de mensheid moet worden beschermd tegen zelfvernietiging door homoseksualiteit.” Enkele maanden later haalde de Paus wederom expliciet uit naar een Brits wetsontwerp dat holebi’s beschermt tegen discriminatie. In een toespraak voor de Engelse bisschoppen bestempelde de paus de gelijkstelling van hetero's en homo's als "tegen de natuurwet".

Ook in 2010 gaan de aanvallen tegen holebi’s en hun rechten en vrijheden onverminderd voort. Zo stuurde de pauselijke nuntius een brief naar alle leden van de Raad Van Europa waar werd voorgesteld om bepaalde rechters te benoemen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en dit “ Op basis van hun respect voor 'de christelijke opvattingen over het leven en het huwelijk.”. In diezelfde brief worden amendementen gesuggereerd op een voorstel van resolutie betreffende de aanpak van discriminatie van homo's en lesbiennes, met voorstellen om tal van wijzigingen aan te brengen. Gisteren voer de paus uit tegen het homohuwelijk omdat dit ‘een bedreiging zou vormen voor de mensheid’.

‘De herhaalde aanvallen tegen holebi’s stuiten mij steeds meer tegen de borst’, aldus Lijnen (Open Vld). De uitspraken van de paus staan in schril contrast met de basiswaarden van de kerk die pleiten voor verdraagzaamheid en naastenliefde: “Deze uitspraken passen in een systematisch stigmatiseren van een bevolkingsgroep op basis van hun seksuele geaardheid. Dit is totaal strijdig met de mensenrechten en de beginselen van non-discriminatie. De kerkelijke leiding verliest hiermee wederom aan moreel gezag.”

Senator Nele Lijnen zal deze week vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken om de pauselijke nuntius te ontbieden om een officieel protest over te maken aan de Heilige Stoel namens de Belgische regering. Gezien de paus deze uitspraken deed in een toespraak voor diplomaten trad hij immers op als Staatshoofd. Bijgevolg moet ons land reageren op de zoveelste uithaal naar holebi’s. De systematische uithalen naar holebi’s vanwege een instituut dat nota bene zelf de laatste jaren niet echt een baken van moraliteit blijkt te zijn, mogen niet zonder gevolg blijven, besluit Nele Lijnen.

Senator Nele Lijnen (Open Vld)Bron: Email aan holebi.info van Open Vld

Dit bericht is gepost op 11 January, 2012 en 3101 keer gelezen.