Baanbrekend arrest inzake homofobie door Europees Hof Mensenrechten, ook voor Belgie.
Het Europese Hof van de Rechten van de Mens oordeelde zopas dat homofobe uitspraken niet tolereerbaar zijn. Het hof deed zijn uitspraak naar aanleiding van de zaak Vejdeland and others/Sweden. Deze uitspraak zet de rechtszaak tegen de Belgische kerkvorst Léonard mogelijk ook in een nieuw daglicht.

In deze zaak had Vejdeland, een Zweedse jongen, samen met enkele vrienden in 2004 een honderd tal homofobe pamfletten uitgedeeld op school. Het Hof oordeelde dat homofobe uitspraken niet kunnen worden beschouwd onder de noemer vrije meningsuiting. In de folders stond dat homoseksualiteit verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen van HIV en aids, en dat het een 'deviante, seksuele neiging' is die 'een moreel destructief effect heeft op de kern van de maatschappij'. Daarnaast stelde men ook dat 'de homoseksuele lobby' pedofilie probeert te minimaliseren. Volgens Vejdeland en zijn vrienden ging het niet om homofobie maar wilden ze een debat op gang brengen over het gebrek aan objectiviteit op Zweedse scholen.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt is. De jongeren werden eerder al veroordeeld in Zweden maar trokken toen naar het mensenrechtenhof waar hun verzoek zopas werd afgewezen. Het hof oordeelde dan ook haat prediken ten aanzien van holebi's niet kan, net zoals dat niet kan op basis van ras, huidskleur of afkomst. Het Hof meent dat onder het begrip “aanzetten tot haat” niet noodzakelijk een oproep tot een daad van geweld of andere criminele daden moet verstaan worden maar dat aanvallen op personen door beledigingen, het ridiculiseren of belasteren van bepaalde groepen voldoende kan zijn voor de overheden om de strijd aan te gaan tegen racistische uitspraken. Het Hof benadrukt nogmaals dat discriminatie gebaseerd op seksuele geaardheid even ernstig is als discriminatie gebaseerd op ras, afkomst of huidskleur.

Volgens advocaat Jean Marie de Meester gaat het hier om een baanbrekend arrest, dat voor het eerst duidelijk aan geeft dat homofobe uitspraken niet kunnen, en dat overheden hiertegen kunnen optreden zonder dat er geschermd wordt met de vrijheid van meningsuiting. Volgens de Meester ondergraaft dit arrest ook het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Antwerpen in de zaak Léonard. De Kamer stelde hier dat de uitspraken van aartsbisschop Léonard onder de vrijheid van meningsuiting vallen.” Tegen het Arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen werd cassatieberoep ingesteld. Er werd al een memorie ingediend, maar gelet op dit nieuw gegeven zal een aanvullende memorie worden neergelegd.

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 11 February, 2012 en 4771 keer gelezen.