Belg politici reageren op eerste holebi dode na homofobie in ons landje.Eerste dode homofoob geweld: slachtoffers moeten anoniem klacht kunnen indienen

Senator Nele Lijnen (Open Vld) is ontdaan met het nieuws dat ons land de eerste officiële dode telt tengevolge homofoob geweld. We ontvangen reeds enige tijd signalen dat het de slechte weg opgaat wat betreft geweld tegen holebi’s, aldus Lijnen maar ik hoopte dat het nooit zo ver zou komen: “Ondanks de vele getuigenissen is het aantal officiële aangiftes van homofoob geweld zeer laag. Er is duidelijk sprake van onderrapportering. Hierdoor ontbreekt nog te veel de sense of urgency om beleidsmatig op te treden.”

Lijnen bevroeg de minister van Binnenlandse Zaken, Milquet (cdh) onlangs naar de meest recente cijfers over geweld tegen holebi’s. De minister kon enkel het aantal homofobe “incidenten” weergeven: “In 2008 vonden er 34 incidenten plaats (6 in Brussel, 4 in het Vlaamse Gewest en 24 in Wallonië), in 2009 waren dat er 56 (18 in Brussel, 8 in het Vlaamse Gewest en 30 in Wallonië) en in 2010 waren dat er 58 (13 in Brussel, 13 in Vlaanderen en 32 in Wallonië).”. De minister bevestigde tevens dat zij niet over cijfergegevens beschikt over de aangiftebereidheid van homofoob geweld. Deze cijfers weerspiegelen geenszins de realiteit, aldus Nele Lijnen. Vandaag worden we met zijn allen opeen bijzonder pijnlijke manier op de realiteit gewezen.

De regering en haar meerderheid hebben in het regeerakkoord de klare wil uitgesproken om geweld jegens holebi’s concreet aan te pakken en de aangiftebereidheid van de slachtoffers te verhogen. Het wordt dan ook hoogdringend dat deze woorden worden omgezet in beleidsmaatregelen aldus senator Lijnen. Lijnen wijst erop dat zij reeds zes maanden terug samen met de senatoren Bart Tommelein (Open Vld) en Bert Anciaux (Sp.a) een voorstel heeft ingediend dat de anonieme aangifte voor slachtoffers van homofoob geweld landelijk wil invoeren. Dit concrete voorzet is neergelegd en kan als voorzet dienen voor de regering.

Eerder onderzoek via holebi websites bij 5327 deelnemers wees uit dat maar liefst 45% van de bevraagden aangaven reeds het slachtoffer te zijn geweest van homofoob geweld, aldus Lijnen: “Het is onze verdomde plicht als wetgever om krachtdadig te reageren op deze laffe misdrijven. Deze maatregel is zeer eenvoudig in te voeren en het brengt homofoob geweld zeer snel in kaart. Aldus kunnen de politiediensten concreet en snel optreden. Heden hebben zij pas veel te laat weet van homofoob geweld.”.

De mogelijkheid voor slachtoffers van homofoob geweld om anoniem klacht in te dienen bij de politie bestaat reeds in Nederland en werkt daar goed. Deze mogelijkheid landelijk ingevoerd nadat enkele proefprojecten in ondermeer Amsterdam duidelijk aantoonden dat de mogelijkheid om anoniem klacht te kunnen indienen enerzijds leidde tot een grotere pakkans van de daders en anderzijds tot een substantiële toename in het aantal gerapporteerde feiten, aldus Lijnen. Het voorstel voorziet ook expliciet in de mogelijkheid om klachten van homofoob geweld te kunnen indienen via het internet. Dit verlaagd verder de aangiftedrempel. Ook in Nederland wordt hiervoor een aparte website op landelijk niveau voorzien.

Dit voorstel is een concrete invulling van het regeerakkoord. Het maatschappelijk draagvlak om deze bijzonder laag-bij-de-grondse vormen van geweld in te dijken is groter dan ooit. In het licht van het vreselijke nieuws van vandaag roep ik samen met de indieners van dit voorstel de regering op deze zeer concrete maatregel terstond in te voeren.

Nele Lijnen (Open Vld)
Bart Tommelein (Open Vld)
Bert Anciaux (Sp.a)

Je kan op dit artikel reageren, kom naar ons forum.

EEN GREEP UIT ONS OVERIGE NIEUWS:
"EERSTE" HOLEBI DODE NA HOMOFOBISCH GEWELD IN BELGIE
HOLEBI'S ZIJN ZONDAARS IN ALGERIJE - HET VERHAAL VAN EEN ALGERIJNSE HOMO IN BELGIE.
GELUKKIGE VERJAARDAG BEKENDE HOLEBI'S - HET ZIJN ER 20 DEZE MAAND
LESBISCHE MOEDER EN ZOONTJE UIT SCOUTS GEZET + VIDEO
MORRISSEY'S WERELD TOER - IN JAPAN A DRAG SHOW + FOTO'S EN VIDEO
EX HOMOFOBE STUDENTEN KOMEN OP VOOR HOLEBI'S + VIDEO
HOLEBI'S TOVEREN BELG STATIONS OM IN REGENBOOGSTATIONS
HETERO"S MOGEN NIET KUSSEN OF DANSEN IN HOLEBI ZAAK
ZANGERES CYNDI LAUPER GEEERD DOOR AMERIKAANSE OVERHEID V INZET V HOLEBI'S + VIDEO.
AMERIKAANS HOMO KOPPEL TROUWDE ACHT KEER + VIDEO
ZES JAAR CEL VOOR VERKRACHTERS VAN JONGE BRUSSELSE HOMO

MEER NIEUWS: KLIK HIER

Bron: Email aan holebi.info

Dit bericht is gepost op 03 May, 2012 en 4084 keer gelezen.