Holebi.info onderzocht homofobie in Belgie via poll's + uitslagen + vergelijk met 2 andere onderzoeken.

Vandaag gaat de jaarlijkse Gay Pride door in Brussel. Dit jaar staat die in het teken van homofoob geweld naar aanleiding van de homofobe moord op Ihsane Jarfi in Luik.

In oktober van vorig jaar en in april van dit jaar deden wij van holebi.info twee onderzoekjes naar homofobe ervaringen bij holebi's via onze website poll vraag. Hieronder de resultaten gevolgd door twee vergelijkende studies.

Poll vraag: heb jij als holebi al te maken gehad met homofobie?
935 holebi's deden mee aan deze poll vraag, gehouden door holebi.info in oktober 2011.

37 procent van de homo's, 21 procent van de lesbiennes en 3 procent van de transgenders had al eens te maken met homofobie. Daarvan werden 28 procent van de homo's, 19 procent van de lesbiennes en 2 procent van de transgenders uitgescholden omwille van hun seksuele geaardheid.

Wanneer het gaat om in elkaar geslagen worden omwille van je seksuele geaardheid meldde 9 procent van de homo's dit al hebben meegemaakt, 2 procent van de lesbiennes en 1 procent van de transgenders.

Opmerkelijk: 17 procent van de homo's, 16 procent van de lesbiennes en 2 procent van de transgenders liet weten nog nooit te zijn uitgescholden of in elkaar geslagen omwille van zijn of haar seksuele geaardheid.

Poll vraag 2: Voel jij je als holebi veilig hand in hand lopende op straat?
1065 holebi's deden mee aan deze poll vraag, gehouden op holebi.info in april 2012.

Van de homo's voelt 24 procent zich niet veilig als hij hand in hand loopt met zijn partner. Bij lesbiennes is dat 14 procent. Op het antwoord ik voel me soms wel veilig als ik hand in hand loop met mijn partner antwoordde 17 procent van de homo's ja en 13 procent van de lesbiennes met ja.

Opmerkelijk: 12 procent van de homo's en 18 procent van de lesbiennes voelt zich wel veilig hand in hand lopende op straat.


VERGELIJKING MET 2 ANDERE ONDERZOEKEN:

Vlaamse Zzzip-enquête - onderzoek 2010
In 2010 onderzocht Dagmar Versmissen in opdracht van het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid de levenskwaliteit van de Vlaamse homo's. Hij deed dit bij 2.397 holebi's en 1.003 hetero's. Uit dit onderzoek bleek dat 17,7% van de holebi's meenden dat ze tijdens de voorbije zes maanden werden gediscrimineerd, uitgescholden of lastiggevalen wegens hun seksuele geaardheid. Helaas worden de gegevens niet verder gespecifieerd. Dat gebeurt merkwaardig genoeg wel bij de analyse van de daders. Die zijn jong: 54,7% van de personen die iemand beledigd hebben is jonger dan 30 jaar, bij de personen die iemand lastigvielen stijgt dat percentage zelfs tot 56,9% en daar is 26% jonger dan 20 jaar.

Belangrijkste Belgisch onderzoek:
Het belangrijkste wetenschappelijke onderzoek over homofoob geweld dat tot nu toe in België is gedaan, werd uitgevoerd door de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid, de studiedienst van de FOD Justitie, in opdracht van het Centrum voor gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). De DSRB onderzocht bij 377 homo's en lesbiennes de agressie tegen holebi's in Brussel tussen 1 juli en 15 oktober 2006. Het onderzoek werd al in 2007 gepubliceerd, de overheid kende het probleem dus al veel langer dan deze week.

Wat bleek uit deze studie?

* Een derde van de homo's voelt zich minstens één keer per maand onveilig in Brussel.

* 60% van de ondervraagden was het voorbije anderhalf jaar slachtoffer van verbale agressie, 19% van bedreiging, 10% van lichamelijk geweld en 9% van beschadiging van eigendommen. Ook nog 3% werd aangerand of verkracht.

* Wie in Brussel-stad woont loopt meer kans om uitgescholden te worden dan wie in de andere 18 Brusselse gemeenten woont. Twee derde van de slachtoffers van verbale agressie werd meerdere keren beledigd, 15% meer dan tien keer in anderhalf jaar tijd.

* Er is geen verband gevonden tussen de aard van de agressie en de leeftijd of het opleidingsniveau van het slachtoffer.

* De meeste slachtoffers van niet-verbale agressie melden slechts één incident in anderhalf jaar tijd.

* De slachtoffers van fysieke agressie liepen in de helft van de gevallen geen lichamelijk letsel op.

* Meer mannen (12,8%) dan vrouwen (3,2%) werden slachtoffer van lichamelijk geweld. Mannen werden ook meer bedreigd (20,6%) dan vrouwen (13,4%).

* De daders zijn meestal mannen tussen 18 en 30 jaar. Ze treden doorgaans in groep op. Bij verbale agressie zijn de daders in één op de tien gevallen gekend door het slachtoffer. Bij seksuele agressie handelen de daders alleen en zijn ze meestal ouder dan 30 jaar. Geweld wordt dan weer gepleegd door jonge daders in groep.

* De meeste feiten (78%) vinden 's nachts op straat plaats. Tien straten in het centrum tekenen voor 40% van alle verbale agressie en prijken ook bovenaan bij de andere vormen van agressie. Een vijfde van de feiten gebeurt in de buurt van homotenten, de Sint-Jacobswijk. Een vijfde van het lichamelijk geweld gebeurt dan weer in parken waar homo's cruisen.

* Amper één derde van de slachtoffers van lichamelijk homofoob geweld dient een klacht in bij de politie. Bij beledigingen zakt dit percentage tot 3%. Van wie klacht indient verzwijgt de helft dat ze homo zijn.

Wat zijn de redenen van die lage aangiftebereidheid? De slachtoffers denken dat de politie de feiten niet ernstig zal nemen. Ze denken dat de daders toch niet worden gestraft. Ze menen dat de politie niet te vertrouwen is. Slachtoffers meldden in het onderzoek dat de politie eerder geen gevolg aan een oproep had gegeven, hen gezegd had dat ze niets konden doen, hen had beschimpt en in enkele gevallen zelfs tot de daders behoorde (!).

EXTRA:
Vandaag (12.05) gepubliceerd op hbvl.be:
16,7% van de hetero's vindt dat holebi's abnormaal zijn en de helft meent dat kinderen op school niet moeten leren dat homoseksualiteit gewoon is. 46% vindt dan weer dat homoseksualiteit een bedreiging is voor "onze normen en waarden". Dat blijkt uit een studie van het Steunpunt Gelijke Kansen over de levenskwaliteit van de Vlaamse homo's.

EEN GREEP UIT ONS OVERIGE NIEUWS:
BELGISCHE STRAFMAAT HOLEBI GEWELD WORDT ZWAARDER, O.A BIJ DOODSLAG LEVENSLANG.
HISTORISCH PRESIDENT OBAMA EINDELIJK OPENLIJK PRO HOMOHUWELIJK
ELLEN DEGENERES 15 JAAR UIT DE KAST + SPECIALE VIDEO
DE HOLEBIFOON STAAT OOK OPEN VOOR SLACHTOFFERS HOLEBI- EN TRANSFOOB GEWELD IN BELGIE
TEGENKANDIDAAT OBAMA PESTTE VROEGER HOMO'S + CAMPAGNE TEAM OBAMA GESTART + VIDEO
PUNK ROCKER UIT DE KAST ALS TRANSGENDER
38ste AMERIKAANSE STAAT WAAR HET HOMOHUWELIJK BIJ WET VERBODEN IS, IS EEN FEIT
BELGISCHE ARTIESTEN GAAN SCHREEUWEN TEGEN HOMOFOBIE
UNIEK HETERO PRIESTER KOMT OP VOOR HOLEBI'S IN MEEST GEVAARLIJKE AFRIKAANSE LAND
HOLEBI'S TROKKEN DOOR DE STRATEN VAN BRUGGE
HOMO STUDENT KRIJGT STUN GUN VAN MOEDER OM ZICH TE VERDEDIGEN TEGEN PESTERS
VLAAMSE SCHRIJFT KINDER BOEKJE OVER ANDERS ZIJN
WORLD HOLEBI AWARD GEWONNEN DOOR (voor inzet holebi's wereldwijd)...
78 JARIGE BRITT S WERELDS OUDSTE TRANSSEKSUEEL

MEER NIEUWS: KLIK HIER

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 12 May, 2012 en 3330 keer gelezen.