België moet volgend jaar Europees koploper zijn in holebi- en transgenderrechten, we staan nu op de vijfde plaats.“België moet volgend jaar Europees koploper zijn in holebi- en transgenderrechten,” vindt çavaria (holebifederatie).

Naar aanleiding van IDAHO (de internationale dag tegen homo- en transfobie) maakte de Europese holebi- en transgenderkoepel ILGA-Europe deze week haar jaarlijkse rapport bekend.

België scoort daarin 17 op 30, en bezet daarmee de vijfde plaats in het Europees peloton. Enkel het Verenigd Koninkrijk (21), Spanje en Duitsland (20) en Zweden (18) blijven ons nog voor. Nederland volgt ons op de hielen (16).

“De score toont aan dat België al heel wat verwezenlijkt heeft op het vlak van gelijke rechten voor holebi’s en transgenders,” vertelt Yves Aerts van holebi- en transgenderkoepel çavaria, “maar kan ons ook motiveren om het nog beter te doen: er is nog heel wat groeimarge, én die koploperpositie die de regering had beloofd, is binnen handbereik!”

Gelijke rechten
Het rapport, voluit Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People, biedt een overzicht van wat er het voorbije jaar zoal bewoog op dit vlak in Europa. Het rapport kijkt hierbij zowel naar de wetgeving van de landen als naar de praktijk, en wil de landen aansporen om zich te laten inspireren en naar een hogere score te streven.

“Er valt heel wat te leren,” zegt Yves Aerts, “en je hoeft niet per se naar de hoogst scorende landen te kijken. Landen die achter ons staan in totaal aantal doen het dan misschien minder goed wat holebi- en transgenderrechten betreft, maar kunnen ons soms wel heel wat leren. Portugal bijvoorbeeld staat enkele punten achter ons, maar heeft als eerste in Europa de medische eisen voor de erkenning van een genderidentiteit laten vallen.” In het rapport vind je per land dergelijke ‘best practices’.

Groeimarge
“Als je de toestand in België vergelijkt met die van de andere landen, dan merk je meteen waar we bijzonder vlot en snel vooruitgang kunnen boeken,” stelt Yves Aerts. “Als onze regering zich over enkele - soms zelfs al beloofde - punten buigt, gaan we niet alleen naar de kop van het peloton, maar demarreren we zelfs.”
Met die punten bedoelt çavaria de asielwetgeving, de beloftes van de regering i.v.m. de wet op de transseksualiteit en de bescherming van genderidentiteit en genderexpressie, en het verwachte actieplan tegen homo- en transfoob geweld.

Het actieplan tegen discriminatie
Op het kabinet van de eerste minister herhaalden zowel de premier, de minister van Gelijke Kansen en Binnenlandse zaken én de minister van Justitie dat er binnen de zes maanden een actieplan tegen homo- en transfoob geweld zou komen. “We haalden al aan dat we hier in het bijzonder naar uitkijken,” herhaalt Yves Aerts. “Dat ook zo’n actieplan in de scorelijst van ILGA-Europe voorkomt, accentueert nogmaals het belang ervan.”

In het rapport haalt ILGA-Europe ook de recente gevallen van homofoob geweld aan, evenals de onderrapportering ervan.

Wet op de transseksualiteit
Zoals al vaker aangehaald, moet je in België nog steeds gesteriliseerd worden, wil je je genderidentiteit erkend zien. De Wet op de Transseksualiteit, die medische eisen stelt aan de verandering van de vermelding van je gender op je identiteitskaart en het geboorteregister, staat bij minister Milquet op het lijstje van aan te passen wetten. “Niet langer talmen!”, dringt Yves Aerts aan. “Niet zozeer omdat we hierdoor twee punten - een positieve bij en een negatieve eraf - zouden winnen, maar vooral voor alle gendervariante personen die zich door de huidige regeling ontkend voelen.”

Bescherming van genderidentiteit en genderexpressie
Eveneens op het verlanglijstje van çavaria, en opgenomen in de beleidsverklaring van minister Milquet is de zogenaamde Genderwet. Daarin zijn genderidentiteit en genderexpressie voorlopig nog niet opgenomen als mogelijke gronden tot bescherming.

Na een rapport van de Verenigde Naties - de Universal Periodic Review - gaf België al aan deze wetgeving in die zin aan te willen passen. Tot dusver is dit echter nog niet gebeurd. “De aanpassing hiervan,” zegt Yves Aerts, “ligt volledig in de lijn van de recente beloftes rond de aanpak van homo- en transfoob geweld - een probleem dat om aanpak schreeuwt.” En meteen zou ook hier weer anderhalve punt gesprokkeld kunnen worden.

Asielwetgeving
Momenteel houdt de Belgische regering al rekening met vervolging omwille van seksuele geaardheid of genderidentiteit bij het verlenen van asiel. Alleen is dit niet letterlijk in de wetgeving opgenomen, waardoor we meteen twee punten mislopen. Çavaria vraagt de regering deze goede praktijk, die ze toejuicht, ook juridisch te verankeren.

De vooropgestelde koploperpositie
“De regering heeft in haar verklaring gemeld dat ze ‘koploper’ wil zijn wat homo- en transgerelateerde rechten betreft. Blijkbaar is dit binnen handbereik. Als ze de bovenstaande aanbevelingen uitwerkt, die allemaal al op het to-do-lijstje van de regering zouden moeten voorkomen, staat België meteen met voorsprong vooraan,” zegt de çavaria-woordvoerder. “Let wel,” voegt hij eraan toe, “het gaat ons niet om de punten, of om de plaats in het rijtje. Het gaat om rechten en de mensen op wie ze betrekking hebben. De zeventien punten die we nu halen, wijzen ons erop dat op nog veel andere punten mensen in de kou blijven staan. Laten we ook aan hen een LGBT-open België bieden.”

EEN GREEP UIT ONS OVERIGE NIEUWS:
BELG HOLEBI PRIDE TROK 70.000 DEELNEMERS + FOTO'S EN 2 VIDEO'S
ELLEN DEGENERES VOOR 12 EMMY AWARDS GENOMINEERD
BELGISCHE STRAFMAAT HOLEBI GEWELD WORDT ZWAARDER, O.A BIJ DOODSLAG LEVENSLANG.
UNIEK UITGELEKTE MAIL AAN REPUBLIKEINSE PRESIDENTSKANDIDATEN ROEPT OP TOT MEER HOLEBI VRIENDELIJKHEID
HOLEBI INFO ONDERZOCHT HOMOFOBIE IN BELGIE + UITSLAG + VERGELIJK ANDERE ONDERZOEKEN
ELLEN DEGENERES 15 JAAR UIT DE KAST + SPECIALE VIDEO
HOLEBI'S TROKKEN DOOR DE STRATEN VAN BRUGGE
50-JARIGE AMERIKAANSE ACTRICE KOMT UIT DE KAST MET VROUW EN KINDEREN
TEGENKANDIDAAT OBAMA PESTTE VROEGER HOMO'S + CAMPAGNE TEAM OBAMA GESTART + VIDEO
17-JARIGE ELIO SCHRIJFT BRIEF AAN BELG SCHOLEN INZAKE HOLEBI'S
38ste AMERIKAANSE STAAT WAAR HET HOMOHUWELIJK BIJ WET VERBODEN IS, IS EEN FEIT
PUNK ROCKER UIT DE KAST ALS TRANSGENDER
DE HOLEBIFOON STAAT OOK OPEN VOOR SLACHTOFFERS HOLEBI- EN TRANSFOOB GEWELD IN BELGIE
HISTORISCH PRESIDENT OBAMA EINDELIJK OPENLIJK PRO HOMOHUWELIJK
BELGISCHE ARTIESTEN GAAN SCHREEUWEN TEGEN HOMOFOBIE

MEER NIEUWS: KLIK HIER

Bron en tekst: email aan holebi.info van cavaria

Dit bericht is gepost op 15 May, 2012 en 2674 keer gelezen.