Belg holebi org, concertorg en reggaefans tekenen charter tegen holebi haat + video artiesten tegen holebihaat.
Een week na de oproep van het Centrum van Gelijke Kansen en Racismebestrijding tegen homohaat op de podia, komt een krachtig signaal van de organisaties van holebi’s en reggaefans. Zowel holebi- en transgenderorganisaties, organisatoren van reggaeconcerten en -festivals als de Belgische reggaegemeenschap, vertegenwoordigd door Reggae.be, tekenden een charter waarin ze een gezamenlijke houding innemen tegen hatespeech en homofobie van reggae-artiesten.

Een fel dispuut
Enkele weken geleden was de spanning tussen holebi’s en reggaefans te snijden. De eersten hadden fel geprotesteerd tegen een optreden van de Jamaicaanse rapper Sizzla, waarna het concert was afgelast. De reacties van reggaefans bleven niet uit. Er werd geschermd met termen als ‘artistieke vrijheid’, ‘censuur’, ‘broodroof’ en dergelijke meer. Dit was overigens niet de eerste aanvaring tussen beide groepen. Voordien al waren ook optredens van Beenie Man (Couleur Café, Brussel) en Bounty Killa (Petrol, Antwerpen) na protest afgelast. “Die spanning had in ruzie, in een blijvend conflict kunnen uitmonden,” zegt Yves Aerts van holebi- en transgenderkoepel çavaria, “maar gelukkig had niemand daar zin in. In plaats van ons loopgraven te delven, zijn we me met zijn allen gaan samenzitten om een en ander uit te praten. En dat leverde een opmerkelijk resultaat op.”

Een opmerkelijk charter
Het charter, dat de holebi- en transorganisaties samen met de organisatoren en reggaefans tekenden, vertrekt van een schone lei. De artiesten krijgen als het ware amnestie voor homofobe uitspraken of nummers die dateren van voor 16 mei 2012. Maar gaan ze vanaf nu homofoob uit de bocht, dan wordt het optreden stopgezet, en zijn ze niet langer welkom op onze podia. “Dat wordt voortaan als clausule in hun contracten opgenomen”, zegt Eric Smout van Democrazy. Uiteraard worden de artiesten hier persoonlijk over aangesproken en wordt aan hen maar ook aan hun publiek uitgelegd waarom deze maatregel wordt genomen.

“Het spreekt voor zich dat hatespeech en oproepen tot geweld jegens bevolkingsgroepen niet kan op onze podia”, zeggen de ondertekenaars, “maar de homofobe Jamaicaanse wetgeving zullen we niet kunnen veranderen door de artiesten te weren.”

“Integendeel,” zegt Yves Aerts, “door hen hier de toegang te verbieden, missen we de kans om met hen in dialoog te gaan. Als we hen kunnen duidelijk maken dat hatespeech en homo- of transfobie afgekeurd wordt in een groot deel van de wereld, nemen ze dat inzicht misschien mee naar Jamaica?”

“Onze ervaring leert ons dat juist de artiesten die hier hebben opgetreden, geneigd zijn om de blik te verruimen en in Jamaica een ander geluid te laten horen”, voegt Karel Michiels van Reggae.be eraan toe.
“Intussen zijn bij de voorbereiding van het charter al enkele gesprekken gevoerd met artiesten,” verklaart Yves Aerts, “en o.a. Beenie Man heeft intussen al verklaard zich van homofobe uitspraken te zullen onthouden. Wie weet, misschien is dit al een eerste gevolg van onze samenwerking.”

Internationale ambitie
Tot dusver was de reggae-artiesten al via Reggae Compassionate Act (2007) opgedragen om zich op Europese podia van homofobe teksten te onthouden, maar deze nieuwe tekst gaat verder, omdat ze zich niet beperkt tot de teksten tijdens optredens in Europa. De artiesten worden ook ter verantwoording geroepen voor hun studiowerk en andere optredens. Het charter wil dan ook een internationale uitstraling hebben en homofobe reggaeteksten uiteindelijk wereldwijd bannen. “Daar is zeker bereidheid toe”, zegt Eric Smout. “We hebben de tekst onlangs ook besproken met Europese vertegenwoordigers van de livesector tijdens een overleg in Denemarken, en daar werd het positief onthaald. Iedereen vond het een waardevol initiatief.”

Volledige tekst van het charter

No Hate Reggae Charter - Geen haat of geweld op (Reggae) Podia.

Dit is een gezamenlijke verklaring van de holebi- en transgenderorganisaties, de organisatoren van reggaeconcerten en festivals waar courant reggae geprogrammeerd wordt, en de reggaegemeenschap in België, vertegenwoordigd door Reggae.be.

De holebi-en transgenderorganisaties hebben de laatste jaren met klem geprotesteerd tegen de geplande concerten van enkele omstreden Jamaicaanse artiesten. Onder druk van die campagnes zijn concerten van ondermeer Beenie Man (Couleur Café, Brussel), Bounty Killa (Petrol, Antwerpen) en Sizzla (Democrazy, Gent) in laatste instantie afgelast.
De concert- en festivalorganisatoren en de reggaegemeenschap erkennen dat sommige artiesten in het verleden homofobe teksten hebben vertolkt, en zich daar in hun eigen land of elders in de wereld tot vandaag schuldig aan maken. Het spreekt vanzelf dat hatespeech en oproepen tot geweld jegens bevolkingsgroepen (wettelijk) niet thuishoren op onze podia. Maar de reggaemuziek heeft daar sinds vele jaren wel een vaste plaats, met een trouw en in alle opzichten zeer verdraagzaam publiek. Het kan niet de bedoeling zijn dat we al die mensen in de kou laten staan en een hele generatie artiesten van onze podia bannen.

De ondertekenaars zijn het erover eens dat deze impasse niet kan blijven duren. Liever dan de confrontatie telkens weer op de spits te drijven, kiezen we voor een constructieve dialoog, met aansluitende informatie- en bewustmakingscampagne. We zijn ervan overtuigd dat de holebi-zaak veel meer gebaat is bij een harmonieuze verhouding met de reggaewereld dan bij de huidige conflictsituatie. We zijn eerder medestanders dan tegenstanders.

De ondertekenaars zijn er zich ook van bewust dat ze de homofobe wetgeving in Jamaica (of eender welk ander land waar holebirechten nog een verre utopie zijn) niet kunnen veranderen door reggaemuziek te weren van onze podia. Integendeel: onze ervaring leert dat juist de artiesten die hier hebben opgetreden, geneigd zijn om de blik te verruimen en in Jamaica een ander geluid te laten horen. Reggaemuziek als katalysator van de holebi-rechten in een van oudsher homofoob land: zo kan het dus ook. De acties van de holebi- en transgenderbeweging, de Reggae Compassionate Act (2007) en de consequente houding van de concert- en festivalorganisatoren hebben er al voor gezorgd dat geen enkele Jamaicaanse artiest nog homofobe teksten brengt op de Europese podia. Met dit charter willen we een volgende stap zetten in de verdere bewustmaking in Jamaica en andere landen. Om hatespeech en homofobie definitief – en liefst wereldwijd – uit de reggae te bannen, verbinden de ondertekenaars zich tot volgende engagementen:

We beginnen met een schone lei. Voor homofobe uitspraken en hatespeech in het verleden geldt dus een eenmalig generaal pardon. Artiesten die na de bekendmaking van dit charter (mei 2012) volharden in de boosheid en aanstootgevende dingen blijven zeggen/zingen/rappen op het podium, eender waar in de wereld, zullen niet langer welkom zijn op onze podia en in de communicatie van Reggae.be.

De organisatoren en promotoren van reggaeconcerten en festivals waar courant reggae geprogrammeerd wordt, engageren zich om geen artiesten uit te nodigen of te promoten die live of in de studio geweld en hatespeech tegen holebi’s verkondigen. Het verbod op homofobe en aanstootgevende songteksten en commentaren tijdens concerten zal contractueel vastgelegd worden met een uniforme formulering.

De organisatoren en promotoren engageren zich ook om de artiesten persoonlijk aan te spreken over het onderwerp en hen bewust te maken van de problematiek. Karel Michiels (Reggae.be) stelt zich ter beschikking als tussenpersoon en heeft bij de bekendmaking van dit charter al enkele gesprekken gevoerd.
De organisatoren zullen niet aarzelen om het optreden te onderbreken en klacht in te dienen mocht de artiest de gemaakte afspraken niet naleven.

De holebi- en transgenderorganisaties verbinden zich ertoe om niet langer reggaeconcerten te boycotten of lobbywerk met dat doel te verrichten. De holebi-organisaties beloven informatie in te winnen over de holebi-strijd in Jamaica en de activisten ter plekke te ondersteunen en te adviseren in hun strijd.

De ondertekenaars van dit charter zetten in de zomer samen een grondige informatiecampagne op over dit thema. De teksten worden gezamenlijk opgemaakt en verspreid tijdens concerten en via websites, onder de koepel van de actie ‘Haat geef je geen podium’ van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

De ondertekenaars maken het charter bekend bij alle andere betrokkenen en partners in Europa om een uniforme Europese aanpak te realiseren. De ondertekenaars van dit charter zullen de situatie in oktober 2012 gezamenlijk evalueren. Artiesten die de contractuele afspraken negeren of zich na hun concert in België op buitenlandse podia blijven bezondigen aan hatespeech of homofobe uitspraken, komen op de ‘roze lijst’ en zullen consequent niet meer worden geprogrammeerd, voor de periode van minstens twee (2) jaar. Om misverstanden te vermijden, zullen de teksten nauwkeurig geanalyseerd worden.

Opgesteld en ondertekend door:
LGBT-beweging çavaria en Outrage en Casa Rosa (Gent) en Regenbooghuis (Brussel) en Het Roze Huis Antwerp.
en Reggae-organisatoren en -liefhebbers / Reggae.be / Feest in het Park, Oudenaarde / Muziekclub Democrazy, Gent
Kunstencentrum Vooruit, Gent / Reggae Geel / Muziekcklub De Kreun, Kortrijk / Muziekclub VK, Molenbeek
Muziekclub De Kreun, Kortrijk / Muziekclub De Zwerver, Leffinge / Muziekclub N9, Eeklo / Muziekclub 5 voor 12, Antwerpen / Muziekclub Nijdrop, Opwijk / Kultuurkaffee VUB, Brussel / Muziekclub Cactus, Brugge / Muziekclub 4AD, Diksmuide / Ancienne Belgique, Brussel / Couleur Cafe, Brussel / Pole Pole festival, Gent / Vox Populi, Brussel
Lokerse Feesten, Lokeren / Skinfama, Brussel / Antilliaanse Feesten, Bree / Afro Latino Festival, Hoogstraten
Trix, Antwerpen / Het Depot, Leuven.

Video gelanceerd:
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding heeft de videoclip van ‘Haat geef je geen podium’ bekendgemaakt. Deze wordt vanaf 17 mei, de Internationale Dag Tegen Homofobie, verspreid. Een vijftiental artiesten en groepen hebben zich ingezet voor deze actie door deel te nemen aan een videoclip ‘Haat geef je geen podium’. Onder hen Stijn, Buscemi, 4T4 (‘t Hof van Commerce), Geike, AKS, Surfing Leons, Noa Moon, Waxdolls, Daddy K, Joshua, Malibu Stacy en Uman. Website Haat geef je geen podium: KLIK HIEREERDER KON JE BIJ ONS LEZEN:
BELGISCHE ARTIESTEN GAAN SCHREEUWEN TEGEN HOMOFOBIE
GENTSE HOLEBI'S HALEN SLAG THUIS - CONCERT HOMOFOBE ZANGER AFGELAST

EEN GREEP UIT ONS OVERIGE NIEUWS:
MOEDERS EN TANTES VAN HOMO'S ZIJN VRUCHTBAARDER
BELGIE MOET VOLGEND JAAR EU KOPLOPER ZIJN IN HOLEBI EN TRANS RECHTEN
ACTEUR WILL SMITH EN RAPPER JAY-Z UIT DE KAST ALS... + VIDEO JAY Z
OBAMA ZET OPNIEUW GROTE STAP INZAKE HOLEBI RECHTEN
ELLEN DEGENERES VOOR 12 EMMY AWARDS GENOMINEERD
UITGELEKTE MAIL ZEGT HET IS TIJD VOOR MEER HOLEBI VRIENDELIJKHEID BIJ HOMOFOBE REPUBLIKEINEN
HOLEBI INFO ONDERZOCHT HOMOFOBIE IN BELGIE + UITSLAG + VERGELIJK ANDERE ONDERZOEKEN
TEGENKANDIDAAT OBAMA PESTTE VROEGER HOMO'S + CAMPAGNE TEAM OBAMA GESTART + VIDEO
17-JARIGE ELIO SCHRIJFT BRIEF AAN BELG SCHOLEN INZAKE HOLEBI'S
ELLEN DEGENERES 15 JAAR UIT DE KAST + SPECIALE VIDEO
UNIEK PRIESTER KOMT OP VOOR HOLEBI'S IN MEEST GEVAARLIJKE AFRIKAANSE LAND
38ste AMERIKAANSE STAAT WAAR HET HOMOHUWELIJK BIJ WET VERBODEN IS, IS EEN FEIT
BELGISCHE STRAFMAAT HOLEBI GEWELD WORDT ZWAARDER, O.A BIJ DOODSLAG LEVENSLANG.
78 JARIGE BRITT S WERELDS OUDSTE TRANSSEKSUEEL

MEER NIEUWS: KLIK HIER

holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 16 May, 2012 en 2843 keer gelezen.