Belg onderzoek - Holebi & slachtoffer zijn van homofobie daalt als men tussen 18 & 21 is..


Globaal genomen blijkt dat slachtoffer zijn van homofobie afneemt naar mate men ouder wordt.

Dat blijkt uit een onderzoek van Professor Marc Hooghe van de KU Leuven in samenwerking met onderzoeker Cecil Meeusen, dat zal verschijnen in de Journal of Youth and Adolescence onder de titel 'Homophobia and the Transition to Adulthood: A Three Year Panel Study among Belgian Late Adolescents and Young Adults 2008-2011'.

Hooghe onderzocht 2.815 Belgische jongeren (52 % vrouwen en 48 % mannen) in 2008 en bevroeg hen opnieuw in 2011, de jongeren waren toen respectievelijk 18 en 21 jaar oud.

Een eerste vaststelling is dat globaal genomen de homofobie bij de respondenten aanzienlijk daalde tussen 2008 en 2011. Dat zou vooral te maken hebben met het veranderde politieke en sociale klimaat in ons landje, en met het opgroeien van de ondervraagden.

Er werd ook gekeken naar welke factoren verantwoordelijk zijn voor de wijziging betreffende homofobie bij de jongeren uit het onderzoek.

Eerst blijkt het geslacht significant te zijn. Bij de vrouwen uit het onderzoek daalde de homofobie tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar veel meer dan bij de mannen.

Ook religie speelt een belangrijke rol. Tussen de leeftijd van 18 en 21 nam de homofobie bij moslimrespondenten significant meer toe dan bij niet-gelovigen. Ook de religieuze praktijk heeft een sterke invloed. Hoe vaker jongeren religieuze diensten bijwoonden, hoe meer homofoob ze werden tussen 2008 en 2011 in vergelijking met jongeren die geen religieuze diensten bijwoonden.

Vervolgens bleek ook nog dat het hebben van vrienden met een andere seksuele geaardheid ervoor zorgt dat homofobie daalt tijdens het opgroeien. Vooral bij mannen zou dit leiden tot een afname van homofobie tussen de leeftijd van 16 en 21 jaar. Factoren die nauwelijks invloed hebben op de toe- of afname van homofobie zijn de ambitie om al dan niet verder te studeren, de afkomst en het opleidingsniveau van de ouders, het al dan niet hebben van een relatie en het totale aantal vrienden. In het onderzoek keek men ook naar de impact van sociale dominantie (niet iedereen is gelijk) en genderstereotypen (vrouwen aan de haard). Beide zaken, en dan vooral genderstereotypen, bleken samen te gaan met de toename van homofobie. Waaruit men concludeert dat ook homofobie samenhangt met een conservatieve kijk op genderrollen.

Hooghe en Meeusen besloten hun onderzoek met de bemerking dat homofobie bij zestienjarigen een sociaal probleem is, niet enkel omwille van het homofobe gedrag dat eruit kan volgen, maar ook omdat het toelaat te voorspellen wie zich als volwassene nog homofobisch zal opstellen.


holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 02 July, 2012 en 3591 keer gelezen.