Allochtone homo politicus en allochtone homo activist reageren op cijfers Belg prof & allochtone holebi's.
Gisteren kon je bij ons lezen dat homofobie onder moslim jongeren stijgt, we brachten daarbij ook het verhaal van een jonge Antwerpse homo moslim.

Vandaag komen er reacties op het onderzoek van professor Hooghe. De eerste van Carim Bouzian, zelf homo, moslimactivist en politicus. De tweede van Saïd van de enige Belgische holebi vereniging voor allochtone holebi's.

In Gazet van Antwerpen zegt Carim Bouzian dat Imans actief homohaat moeten bestrijden, en dat ze in de moskeeën duidelijk moeten maken dat holebi's in België gelijke rechten hebben. "Homoseksualiteit is nog een groot taboe bij moslims. Hoeft dat te verbazen als de Moslimexecutieve nog geen enkele keer tot meer respect en meer begrip voor holebi's heeft opgeroepen? Dat zou ze toch wel mogen doen". Naar eigen zeggen is Bouzian verontwaardigd over het feit dat moslims nog steeds anoniem moeten getuigen over hun holebi geaardheid. De relatie islam-homoseksualiteit moet in het onderwijs in positieve zin besproken kunnen worden. Wij moslims moeten immers de verworvenheden van de Belgische democratie aanvaarden".

Bouzian verwierf nationale bekendheid toen hij in 2004 bij de groene partij Agalev een campagne wilde starten om de discussie over gelijke rechten voor holebi's binnen de islam aan te zwengelen. Hij wilde dat doen met een aantal foto's van zoenende moslims en moslima's. Bouzian: "Maar uiteindelijk zag Agalev de campagne niet zitten, de verkiezingen kwamen er aan en ze vreesden de electorale gevolgen. Mijn project werd wel in Nederland overgenomen. Daar zette de overheid de foto's in advertenties en in brochures die ze zelf verdeelde. Dat zou men hier natuurlijk ook kunnen doen".

"Sinds 2004 heb ik vooral veel luchtbellenblazerij ervaren. Zowel vanuit de politiek als vanuit de verenigingen. Ze beloofden om er iets aan te doen en sommige projecten zijn met goede bedoelingen gestart. Maar ze hadden geen enkel effect. Projecten waarbij homo's een thee gaan drinken bij een Marokkaans feestje lossen het probleem nu eenmaal niet op.I k hoop dat de moslims zich niet vergissen. Onverdraagzaamheid leidt tot onverdraagzaamheid. Het laatste wat ik wil is dat de holebi's en de moslims elkaars vijanden worden en niet meer met elkaar willen discussiëren."

Moslim en homo: elke dag een beetje meer tolerantie:
“Homofobie bij moslimjongeren daalt wel degelijk”, reageert Saïd Al Nasser van de Brusselse holebi-organisatie Merhaba op het onderzoek van de KUL in Knack. (Merhaba is een organisatie voor allochtone holebi's).

Volgens het onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) geeft 1 op 5 moslimjongeren aan homoseksuelen te willen vermijden. “Enkel nadruk leggen op die parameter geeft een vertekend beeld van de realiteit”, vindt Saïd Al Nasser, een van de oprichters van Merhaba en zelf ook homo. De belangrijkste conclusie die volgens hem getrokken kan worden uit het onderzoek is dat homofobie in het algemeen wel degelijk afneemt bij moslimjongeren.

Dat ene resultaat – een op vijf moslimjongeren weigert contact met holebi’s – is opvallend. Vooral de stijging – bijna 2% – van het aantal jongeren dat die houding aangaf, geeft reden tot nadenken. Al Nasser spreekt het resultaat niet tegen, maar roept wel op tot nuancering. “Als ondanks dat resultaat, het totaalbeeld aangeeft dat homofobie bij moslimjongeren daalt, dan moeten de andere parameters duidelijk wel verbeterd zijn”, zegt hij. “Het is niet correct juist die parameter uit te vergroten, terwijl het totaalbeeld positief is.” In het werkveld merkt Al Nasser die positieve trend alvast. “Er is steeds meer bereidheid vanuit de allochtone gemeenschap om de dialoog aan te gaan”, zegt hij. “Enkele jaren geleden kwam nog geen enkele moslimorganisatie naar onze debatten of conferenties, nu wel.” Hij geeft ook aan dat ondertussen verschillende allochtone koepels actief samenwerken met Merhaba.

Saïd is verder ook van mening dat er al te vaak enkel tussen islam en homofobie de link gelegd wordt, er is volgens hem wel een verband tussen religie en een negatieve houding ten opzichte van holebi's, maar "dat geldt ook voor katholieken,". Bovendien vindt hij het ook niet correct dat de maatschappij het over moslimjongeren heeft als een homogeen blok. “De allochtone gemeenschap is een som van individuen en er is niet één soort moslim”, preciseert hij. Wat het onderzoek niet vertelt, is hoe de joodse en de protestantse gemeenschap tegenover holebi’s staan. “Die groepen waren te weinig vertegenwoordigd in de steekproef van het onderzoek”, legt Ruth Dassonneville, een doctoraatstudente aan de KUL die meewerkte aan het onderzoek, uit. “Bijgevolg kon de studie geen conclusies formuleren over die godsdiensten.” Dit gebrek aan gegevens over de twee religies doet het onderzoek natuurlijk aan waarde inboeten.

Volgens Saïd is er dus al een positieve evolutie bezig binnen de allochtone gemeenschap, al is het met kleine pasjes. “We moeten vooral de dialoog blijven aangaan en openheid blijven creëren”, zegt hij. “De moslimjongeren nu in de verdediging duwen, is geen oplossing.” Hij pleit ook om de discriminatie in haar totaliteit aan te pakken, zoals discriminatie van vrouwen, van werknemers en van holebi’s. Momenteel zitten de moslimjongeren gevangen in een vicieuze cirkel. “Als reactie op de discriminatie die ze zelf ervaren, klampen ze zich vast aan hun eigen identiteit”, legt Al Nasser uit. “Elke soort discriminatie moet hard aangepakt worden, pas dan doorbreken we die vicieuze cirkel.”

Preventie is de basis voor een verdere afname van homofobie. “Anders blijft discriminatie leiden tot verrotting van de maatschappij, tot die uiteindelijk onleefbaar is voor iedereen”, besluit Al Nasser. Merhaba begon vorige maand aan haar nieuwe campagne tegen alle soorten discriminatie: ‘Discriminatie: je weet waar het begint, maar niet waar het eindigt’.

EERDER KON JE BIJ ONS LEZEN:
CAMPAGNE TEGEN HOLEBI FOBIE EN RACISME DOOR ALLOCHTONE HOLEBI'S E.A
BELG ALLOCHTONE HOLEBI'S EN ANDERE MINDERHEIDSGROEPEN BESPRAKEN HOLEBI ZIJN

EEN GREEP UIT ONS OVERIGE NIEUWS:
MEER HOMOFOBIE ONDER MOSLIM JONGEREN + GESPREK MET BELG HOMO MOSLIM
HOMOFOBIE DAALT BIJ BELGISCHE HOLEBI JONGEREN
MILQUET ZEGT NEEN TEGEN ANONIEME AANGIFTE BELG HOLEBI'S
MICROSOFT STEUNT HOMOHUWELIJK EN HOLEBI'S IN WASHINGTON
PAUL DE LEEUW ZOEKT TIPS EN PUBLIEK VOOR SHOW IN VLAANDEREN, EN MAAKT BELOFTE + RADIO FRAGMENT
HOMOHUWELIJK V.H JAAR: FACEBOOK OPRICHTER TROUWT ZIJN VRIEND
GELUKKIGE VERJAARDAG BEKENDE HOLEBI'S - HET ZIJN ER 25 DEZE MAAND
TOENMALIGE 13-JARIGE BEROEMDE HOMOFOOB IS ALS 17-JARIGE PRO HOLEBI + 2 VIDEO'S
15.000 PINK DOTS IN SINGAPORE VAN HETERO'S EN HOLEBI'S VOOR HOLEBI'S EN HETERO'S
BEROEMD CNN PRESENTATOR KOMT UIT DE HOLEBI KAST
10 HOLEBI PARTIES OP KOMST IN GENT
DE AFGELOPEN 10 GAY PRIDES (HOLEBI OPTOCHTEN) + NEGEN VIDEO'S
JAMAICAANSE ZANGERES KOMT UIT DE HOLEBI KAST + 2 VIDEO'S
BELG VEROORDEELD VOOR HOMOFOBISCH GEWELD IN OOSTENDE
ZANGER GORDON GEEN KIDS, VOELT ZICH OKE EN OP COVER NIEUW ZINE

MEER NIEUWS: KLIK HIER

Bron: gva.be en knack.be

Dit bericht is gepost op 06 July, 2012 en 3787 keer gelezen.