NIEUW: holebi dating - zoek je de ideale partner of een leuke date? Ga naar onze dating pagina ...

Vandaag:

Zwitsers stemde pro holebi in referendum rond nieuwe wet tegen homofobie.Zwitserse kiezers hebben een nieuwe wet goedgekeurd die het illegaal maakt om mensen te discrimineren vanwege hun seksuele geaardheid. Het land stemde met een meerderheid van 63,1% voor het nationale referendum, rond een nieuwe wet tegen homofobie. Van de 26 regio's in Zwitserland hebben slechts drie meerderheden tegen de nieuwe wet gestemd.

Zwitserland had al een anti discriminatiewet die holebi's beschermd op het vlak van het leveren van goederen en diensten en op het werk. De nieuwe wet verbiedt nu discriminatie op alle vlakken inclusief het verspreiden van haatboodschappen, en gaat in maart van kracht.

"Kiezers zeggen onmiskenbaar dat haat en discriminatie geen plaats hebben in ons vrije Zwitserland," zei minister van Justitie Karin Keller-Sutter. Socialistisch parlementslid Mathias Reynard zei dat het resultaat een belangrijke overwinning is. "Het was een belangrijk signaal vanuit de bevolking, niet enkel voor de holebi rechten maar ook voor de mensenrechten."

Maar critici van de wet claimen dat bescherming tegen discriminatie van holebi's al in de Zwitserse wet was vastgelegd. De nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij in het parlement, had campagne gevoerd tegen de nieuwe wet en voerde aan "dat de nieuwe wetgeving de vrijheid van meningsuiting verder kon censureren en ongewenste meningen en stemmen tot zwijgen kan brengen."

Minister van Justitie Keller-Sutter verklaarde daarop dat 'de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd blijft'. Ze voegde eraan toe dat rechtbanken 'terughoudend' zijn in hun toepassing van de bestaande wet en 'iedereen die respectvol blijft, hoeft niet bang te zijn om veroordeeld te worden'.

Hoewel homoseksuele relaties in een groot deel van Zwitserland worden getolereerd, loopt het land achter op veel andere Europese landen voor het verlenen van gelijke rechten van holebi's en transgenders. Eind 2018 keurde het Zwitserse parlement de uitbreiding van de bestaande anti discriminatiewetgeving goed om het illegaal te maken om publiekelijk te denigreren, discrimineren of haat op te wekken op basis van de seksuele geaardheid van een persoon.

Verder heeft Zwitserland nog steeds géén homohuwelijk. En is er geen wet die transgenders beschermd tegen discriminatie. Homo en lesbische koppels hebben ook nog steeds geen adoptie recht, enkel stiefkinderen kunnen door een partner van hetzelfde geslacht worden geadopteerd, en lesbiennes hebben geen recht op IVF.

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - Februari 2020.Reageer op bovenstaande artikel

De situatie van holebi's en transgenders in het Belgische leger + lijstje.Holebi's en transgenders en het Belgische leger, een combinatie die bestaat, maar amper besproken wordt. Het Belgische holebi & trans online magazine ZiZo bracht zopas een interview met twee holebi's die actief zijn in het Belgische leger, want het is nog altijd onduidelijk hoe het is gesteld met diversiteit binnen het Belgische leger.

ZiZo online magazine sprak met de voorzitter van vzw Beldefrac Anne Gravy en Freddy Van Eeckhout, diversiteitsverantwoordelijke bij Defensie. Beide behoren zelf tot de holebi gemeenschap in het Belgische leger. Freddy is openlijk homo en Anne openlijk lesbisch.

Zizo: Wat is beldefrac
Anne Gravy: “ De vzw is een onafhankelijke belangenvereniging voor holebi en transgender personeel binnen de krijgsmacht. Ze wil de zichtbaarheid van de holebi en transgender gemeenschap binnen het leger verbeteren. Tegelijkertijd wil de vereniging vooral een klankbord, facilitator en steun zijn voor militairen in relatie tot hun werkomgeving. De zichtbaarheid van holebi’s en trans+ personen in onze organisatie moet via deze weg bijdragen tot een veilige en respectvolle werkomgeving waar er plaats is voor ieders seksuele geaardheid of genderidentiteit.”

Zizo: Hoe is het gesteld met diversiteit bij Defensie?
Freddy Van Eeckhout: “Sinds 2005 bestaat er een diversiteitsbeleid bij Defensie , maar dat was voornamelijk gericht op gender- en culturele gelijkheid. Ondertussen is daar een holebi en transgender+ luik bijgekomen. Een van onze realisaties was onder andere het transitietraject van 27 maanden, dat militairen begeleidt tijdens hun transitie. Dit traject werd geschrapt door de vernieuwde wetgeving in 2017 en de publicatie van een nieuwe wetgeving.

Pride & regenboogvlag
Verder vertelt Van Eeckhout dat er ook afgevaardigden van het leger deelnemen aan de jaarlijkse Pride optocht in Brussel onder de koepel van be.proud. En in 2019 wapperde voor het eerst in de geschiedenis een regenboogvlag aan het hoofdkwartier van het leger, en dit naar aanleiding van de Internationale Dag tegen holebi- en transfobie (17 mei). "Het kostte wel moeite voor we toestemming kregen om de vlag te hangen. Bovendien was niet iedereen even enthousiast, zo was de vlag op de ochtend van de tweede dag verdwenen. Er is nog altijd werk aan de winkel, maar de kop is er af en in 2020 hijsen we opnieuw onze vlag!, aldus Van Eeckhout in Zizo.

Zizo: "De legertop bestaat voornamelijk uit generaals op leeftijd die het leger gekend hebben als een bijna exclusief mannenbastion. Zo kwamen de eerste vrouwelijke militairen maar in 1975 in dienst, een tijd waar holebi en transgender thema’s nog niet bespreekbaar waren. Een diversiteitsbeleid staat of valt met de steun van de werkgever. Hoe zit dat nu?."

Freddy: “Het is juist bij de ministers en legertop dat wij steun vinden, waar we ook de ‘go’s’ krijgen om verder te gaan op de ingeslagen weg en hinderpalen uit de weg te ruimen. Bij de lagere echelons ligt het moeilijker en ondervinden we af en toe weerstand.” Anne: “Ook hier speelt Beldefrac een belangrijke rol. Juist omdat de vereniging buiten de krijgsmacht staat, zijn ze niet gebonden aan bepaalde procedures. Dit wil zeggen dat zij zich rechtstreeks tot de minister of de generale staf kunnen wenden met een vraag of een verzoek.

Zizo: "De resultaten van een studie van de ULB uit 2014 ogen niet zo mooi: van de holebi en transgender militairen spreken 46 procent niet over hun seksuele geaardheid met hun chef, 20 procent voelt zich op één of ander moment uitgesloten en 19 procent heeft het gevoel uitgesloten te zijn van interne promotie. Hoe sta jij daar tegenover?

Onderzoek @ studie
Freddy: “De studie dateert van 2014 en we zijn ervan overtuigd dat er ondertussen vooruitgang is geboekt. De krijgsmacht is voor een stuk een weerspiegeling van onze maatschappij waar discriminatie ook nog altijd een realiteit is . Daarnaast zijn intermenselijke relaties anders tussen een groep soldaten die gedurende zes maanden moeten samenleven in een kamp in de Afghaanse woestijn kijken dan tussen militairen met een 9 to 5 bureaujob.”

Anne: “Wat interne promotie betreft is het niet gemakkelijk om zwart op wit aan te tonen dat een gemiste promotie een gevolg is van de seksuele identiteit van iemand. Dat is een louter persoonlijke invulling. Ik ben zelf kandidaat hoger officier en ondervond geen weerstand tijdens mijn voorbereidingstraject.”

Freddy: “Dezelfde studie toonde ook aan dat er binnen Defensie zelf nog werk aan de winkel was en dat is nog altijd het geval. Slechts 66 procent van de ondervraagde holebi's en transgenders was op de hoogte van het bestaan van een beleid over seksuele geaardheid en tachtig procent wist niet dat een transgenderbeleid bestaat . De interne communicatie kan beter. Sinds 2014 hebben we al een lange weg afgelegd. Toen we vijftien jaar geleden startten was er helemaal niets. Het was ook dan dat het eerste transitietraject voor trans personen het licht zag, in 2017 volgde er een tweede versie.”

Zizo: Stel: ik ben een holebi of trans militair en ik voel mij gediscrimineerd wegens mijn seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie. Hoe pak ik dat aan?

Freddy: “Een eerste aanspreekpunt zou de hiërarchische overste moeten zijn, maar dat is nog altijd niet vanzelfsprekend. Die persoon kan daarnaast ook terecht bij een van onze vertrouwenspersonen, maar die werken uiteraard niet exclusief voor holebi en transgender gerelateerde klachten. In een ideale situatie zou er, overkoepelend voor alle overheidsdiensten, een holebi en transgender contactpersoon moeten zijn die thuis is in die discriminatieproblematiek, maar die is er tot op vandaag spijtig genoeg niet.”

Anne: “Naast de klachtenbehandeling binnen de organisatie is er een belangrijke rol weggelegd voor Beldefrac. Als onafhankelijke organisatie kan zij de rol van biechtvader en raadgever spelen. De leden behoren ook allemaal tot de krijgsmacht waardoor ze in staat zijn zich in te leven in de situatie en de persoon kunnen bijstaan met hun kennis.”

Freddy: “De onafhankelijkheid van deze mensen is ook een garantie voor vertrouwelijkheid, ook al beseffen veel mensen dat niet. Er is nog altijd een achterdocht tegenover de vertrouwenspersonen die volgens sommigen geen honderd procent confidentialiteit kunnen garanderen. Dat is onterecht, want een vertrouwenspersoon is gebonden aan het beroepsgeheim. Voor een persoon die zijn diepste geheimen wil blootleggen kan dit vermoeden voldoende zijn om te blokkeren en dat willen we natuurlijk vermijden.”

Zizo Hebben jullie zelf negatieve ervaringen op dat vlak?

Freddy: “ Enkele jaren geleden kroop ik toch weer even in de kast. Ik moest een paar weken naar een opleidingstraject waar ik de andere cursisten niet kende. Toen ik tijdens de voorstellingsronde zei dat ik ongehuwd was, reageerde er een cursist met: ‘Je bent toch geen homo?’ Op het einde van de cursus, toen we elkaar beter kenden, heb ik het wel verteld en toen reageerde iedereen oké.”

Anne: “Ik ervaar geen weerstand. Als collega’s mijn familiefoto’s zien waarop mijn partner staat kan ik gewoon zeggen ‘dat is mijn vrouw’, zonder dat er problemen ontstaan.”

Beldefrac of Diversity@Defensie zijn te bereiken via mail: info@beldefrac.be en diversity@mil.be

Andere landen
Hoe zit het in andere landen van de wereld wat betreft openlijke holebi's en transgenders in het leger? Holebi info zocht het uit:
In de onderstaande landen zijn openlijke holebi's en transgenders welkom in het leger. Daarbij is deze toelating er voor de meerderheid van deze land pas gekomen vanaf de jaren 2000. De Verenigde Staten is het enige land van de vernoemde landen waar er sinds kort een verbod is gekomen voor sommige transgenders in het leger. In alle andere landen is de situatie onbekend of onduidelijk. In de volgende landen is openlijk holebi of transgender zijn geen probleem: Albanië, Argentinië, Bolivia, Canada, Denemarken, Estland, Duitsland, Griekenland, Ierland, Israël, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland.
LEES OOK
OOK AMERIKAANSE MARINE GAAT IN TEGEN VERBOD TRUMP TRANS IN HET LEGER - - 2019
WET VERBOD SOMMIGE TRANSGENDERS IN HET AMERIKAANS LEGER VAN KRACHT - - 2019

Bron: zizomag.be & holebi info - februari 2020Reageer op bovenstaande artikel
Holebi GidsUitgaan

28 februari 2020 - 5 Year Smooch
28 februari 2020 - H.I.M
29 februari 2020 - RuPauls Drag Party
01 maart 2020 - Flash Gay Party
04 maart 2020 - Darklands Big Bang
05 maart 2020 - Darklands Deluge
05 maart 2020 - Darklands Mayhem
06 maart 2020 - Darklands Cataclysm
06 maart 2020 - Darklands Ball Bizar
06 maart 2020 - Lesbi & friends party

activiteiten kalender  -   zelf iets toevoegen


Adverteren op holebi.info ?

Binnenlands nieuws

De situatie van holebi's en transgenders in het Belgische leger + lijstje.

 

Vlaanderen reageerde vol liefde op coming out van Peter + extra info + links + video.

 

Gezocht West-Vlaamse holebi & transgender+ jongeren & hun ouders.

 

Toolkit e.a voor politie- en slachtofferdiensten inzake haat tgo holebi & transgender in Belgie, samenwerking 9 landen + twee video's.

 

De droom van Kenneth: met een regenboog brandweerwagen op de Antwerp Pride rijden.

 

In Belgie worden er elke dag 4 a 5 kinderen met intersekse kenmerken, (met 40 variaties), geboren.

 

Belgie aan top transgenderzorg, maar meer dan 600 mensen op wachtlijst + cijfers.

 


Buitenlands nieuws

Zwitsers stemde pro holebi in referendum rond nieuwe wet tegen homofobie.

 

Homo, biseksuele mannen en niet binaire personen hebben meer kans op huidkanker.

 

Kunnen dementerenden vergeten dat ze holebi zijn?

 

Anti holebi campagne die pedoseksualiteit vergeleek met homoseksualiteit is informatief & educatief, aldus rechter.

 

Homofoben weigeren in het VK mag, en geen huwelijksdiensten weigeren in Noord Ierland.

 


Showbizz & Sport

Sommige holebi transgender & hetero fans boos op The Village People.

 

Lesbische actrice scenarioschrijfster spreekt stem in van lesbisch personage in Disney animatiefilm + trailer.

 

Canadese Olympische sporter uit de kast.

 

Voor het eerst neemt transvrouw deel aan Olympische selectie in de VS.