Hulpverlening en informatief.

Update December 2020


Op deze pagina links naar hulpverlening + informatieve sites
- Overwegend niet holebi & trans+ gerelateerd.
- Sommigen richten zich ook specifiek tot holebi & trans+
- Sommigen richten zich vooral op holebi & trans+
Extra
- Op zoek naar holebi vriendelijke therapeuten, notarissen & advocaten ==> Klik hier


WEBSITE LINKSALLES OVER SEKS website van Sensoa
met aparte sectie voor holebi's (onderaan op de pagina)
Informatieve site met hoofdthema's: seks in de praktijk, soa en hiv, seks en grenzen, lichaam, liefde relaties, seks en internet enz...
Website ==> Klik hierALCOHOL HULP (verslaving)
Info, test, getuigenissen, hulpverlening, forum ...
Website ==> Klik hierAWEL (vroegere kindertelefoon)
Awel luistert naar kinderen & jongeren. Bel, chat, mail, lees, forum...
Website ==> Klik hierCAW (CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK)
helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. En we geven steun aan diegenen die het moeilijk hebben zodat ze zelf terug verder kunnen. We bieden rust aan diegenen die dat kwijt zijn. We versterken de mogelijkheden van mensen en staan hen bij in het benutten van hun basisrechten. We bestrijden elke vorm van uitsluiting en komen op voor een menswaardig leven voor iedereen. We gaan voor gelijke kansen en een harmonieuze samenleving.
Website ==> Klik hierCGG (CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. Elk CGG heeft een aparte werking voor kinderen en jongeren, volwassenen, en ouderen. Ook specifieke hulp inzake alcohol, drugs en suïcidepreventie, forensische hulpverlening, hulpverlening aan personen met handicap en bijkomende psychische problemen. Buddywerking, projecten rond familiaal geweld, kindermishandeling, bijzondere jeugdzorg, enz...
Website ==> Klik hierCHECK JEZELF
Online platform dat je helpt je mentale welbevinden te versterken in tijden van corona en daarbuiten. Met tips, oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen.
Website => Klik hierCHILD FOCUS (ook meldingen kinderporno)
Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite kinderen, is een erkende privé-organisatie van openbaar nut operationeel sinds 31 maart 1998. Child Focus heeft de taak om enerzijds zowel op nationaal als op internationaal vlak, actieve steun te verlenen aan de opsporing van verdwenen, ontvoerde of seksueel uitgebuite kinderen en anderzijds mee te werken aan de preventie en de bestrijding van deze fenomenen. Child Focus werkt altijd en uitsluitend in het belang van de kinderen. Om de seksuele uitbuiting van kinderen te helpen bestrijden, wijdt de Stichting zich onder andere aan de strijd tegen seksuele misbruikbeelden van kinderen (kinderpornografie) op internet. Via het meldpunt van Child Focus kunnen de melders anoniem blijven en de medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim
Website ==> Klik hierDEPRESSIE HULP
Site voor mensen die kampen met een depressie of mensen die informatie wensen over depressies. Info, online hulp, zelf hulp ..
Website ==> Klik hierDRUGLIJN.BE
Alle vragen over: drugs, gokken, pillen, drank, gamen.
Bel, chat, mail, skype, online zelf hulp, testen, tips, info rond schoolopdrachten, ken je iemand, ...
Website ==> Klik hierEETEXPERT
Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen.
Info, vorming, hulpverlening ...
Website ==> Klik hierGEESTELIJKE GEZONDHEID VLAANDEREN
Website ==> Klik hierGENDERVONK
Preventie zelfmoord transgenders, hulpverlening, informatie, ook voor ouders en bondgenoten.
Website ==> Klik hierGEWELD MELDEN VIA 1712
voor elke burger die vragen heeft over (seksueel) geweld, misbruik en kindermishandeling. - voor iedereen: slachtoffers, getuigen en daders - voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen, voor hetero’s, holebi’s en transgenders, kinderen, jongeren, ouderen, volwassenen. - voor elke vraag over elke vorm van geweld of misbruik. Niet alleen lichamelijk geweld. Ook psychisch (of emotioneel), economisch of seksueel geweld. - Maak je zelf geweld mee? - Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? - Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? - Ben je bang dat je zelfbeheersing verliest en iemand ongewenst pijn doet? - Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over? - Wanneer kan je bij 1712 terecht? - Telefonisch, elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur. - Chat, elke werkdag, van maandag tot donderdag, van 13 tot 20 uur. - Per mail, altijd. Binnen de twee werkdagen antwoorden we je. - Het gesprek is gratis. Het gesprek is discreet: jouw oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie je bent. - Ben je in gevaar of in een noodsituatie? Bel dan de politie op het nummer 101. Bel het noodnummer 112 voor dringende medische hulp.
Website 1712 ==> Klik hierJAC - JONGEREN ADVIES CENTRUM
Informatie plaats voor jongeren. Bijna elke stad heeft een JAC, via de website kan je er een vinden in jou woonplaats/omgeving.
Praten in vertrouwen en anoniem, informatie advies en korte hulp, preventie, begeleiding, onderdank minderjarigen in crisis situatie, enkele thema's: seks & relaties, gezondheid, op eigen benen, vrienden & familie, je goed voelen, school & vrije tijd, administratie, alleen gaan wonen, geld, migratie, enz...
Website ==> Klik hierLEVEN MET HIV (website van Sensoa)
Voor mensen met HIV en voor wie informatie zoekt over Hiv / Aids
Website ==> Klik hierLGBT STEUN
Via de website lgbtsteun.be geeft counsellor/coach Dries ondersteuning aan holebi's & transgenders, in je zoektocht naar je eigen identiteit, geaardheid, vragen rond coming-out, werk, transitie school, ouders, het zoeken van rust, kortom alles waar je als holebi of transgender mee zit, ook over hoe omgaan met de coronavirus epidemie, ook niet holebi & transgender gerelateerde zaken. Dries werkt met drie basisprincipes: altijd en overal beschikbaar door online sessies, wetenschappelijk onderbouwd op basis van LGBT-expertise en zo goedkoop mogelijk. Dries vraag 19 Euro per sessie en probeert zo een laagdrempelige steun te zijn op het moment dat andere steun soms wegvalt of gewoon bij vragen, problemen enz...
Website ==> Klik hierLUMI (voorheen holebifoon)
Voor al je vragen seksuele geaardheid en gender identiteit Bel, chat, mail, getuigenissen, info... Ook info voor professionals en ouders
Website ==> Klik hierNOKNOK Jongerensite
Je bent jong en je kan heel wat aan. Hier vind je informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen. Ga zelf aan de slag en zoek de tips die je het meest aanspreken. Ook voor een dipje of een tegenslag kan je hier terecht. Met onderwerpen: gezondheid, familie, jij en jezelf, liefde & vrienden, school, vrije tijd, angsten, depressies, zelfdoding, jezelf pijn doen, eetproblemen, slaapproblemen, adhd, autisme, ken jezelf, mijn grenzen, reken op anderen, tijd voor jezelf...
Website ==> Klik hierNU PRAAT IK ER OVER (Chat / minderjarigen)
Chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.
De site is een initiatief van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.
Website ==> Klik hierONLINE HULP VLAANDEREN
Om meteen een mythe te ontkrachten: onlinehulp inzetten betekent niet ‘meer met de pc en minder met mensen werken’. Onlinehulp inzetten, waar nodig en gewenst, betekent wel meer zorg op maat bieden. Afgestemd op je doelgroep, cliënt of patiënt. Onlinehulp inzetten zorgt voor een verruiming van de instrumenten waar je als hulpverlener gebruik van kan maken. Onlinehulp-Vlaanderen wil de sectoren zorg en welzijn hierin ondersteunen. Zowel organisaties die nog helemaal aan de start staan met hun onlinehulp-traject of al verder gevorderd zijn. Kortom één centrale plaats voor alle onlinehulp-knowhow
Website ==> Klik hierOVER KOP HUIZEN
In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Op de website kan je chatten met Awel en je laten inspireren door filmpjes en verhalen. Als je zelf fijne filmpjes of teksten wil delen, dat kan ook! Wat jou helpt of raakt, helpt of raakt een ander misschien ook.
Er zijn over kop huizen in: Genk - Gent - Mechelen - Tienen - Oostende.
Website ==> Klik hierPSYCHOSENET
Platform over psychosegevoeligheid, stemming & herstel
(info soorten hulpverlening, Manie, depressie, schizofrenie,
behandeling, medicatie, jongeren, info, forum, blogs...
Website ==> Klik hierSEKSUEEL GEWELD.BE
Informatie, chat mogelijkheid, zorgcentra, hoe aangifte doen, mythes over seksueel geweld. Ook info voor familie, vrienden ..
Website ==> Klik hierSENSOA (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid)
Info rond seksualiteit, cijfers, info voor leerkrachten, professionals, opleidingen enz...
Website ==> Klik hierSOLENTRA (Vluchtelingen hulp)
Solentra helpdesk voor vluchtelingen: psychosociale ondersteuning (telefonisch of via Whatsapp) voor vluchtelingen die Arabisch, Farsi of Dari spreken. De helpdesk is elke werkdag bereikbaar: 10u00 - 12u00 (Dari en Farsi) - 15u00 - 17u00 (Arabisch) op 0496/55.72.62 of 0800/35.247.
Website ==> Klik hierTELE ONTHAAL - tel nr 106
Dringend nood aan een gesprek? Donkere gedachten? Bel, chat, mail, dag en nacht.
Soms moet je al je moed bijeen rapen voor een gesprek. Of vraag je je af of zo’n gesprek wel veilig is. Om het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken om te praten, houden we de drempel zo laag mogelijk. Op de website ook getuigenissen en info.
Website ==> Klik hierTRANSGENDER INFO PUNT
Specifiek gericht op transgender+ personen,
ook nuttig voor ouders, opvoeders, hulpverleners, leerkrachten...
Alle info en meer die een Belgische transgender nodig heeft is te vinden op transgenderinfopunt
Website ==> Klik hierUNIA Interfederaal Gelijkekansencentrum
Melden discriminatie van onder andere homofobie, transfobie, dicriminatie, racisme .... Informatie, preventie, wetgeving, getuigenissen enz...
Website ==> Klik hierVAD Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.
Alle informatie rond alcohol & drugs, preventie, hulpverlening, onderzoek, opleidingen....
Website ==> Klik hierVERDER (Werkgroep na zelfdoding)
Werkgroep Verder na Zelfdoding is het expertisecentrum inzake rouwen na zelfdoding en zorg voor nabestaanden. Ze organiseert lotgenotencontact via praatgroepen, wandelingen, ontmoetingsdagen, chatsessies, een forum e.a. Tevens biedt Werkgroep Verder tal van vormingen, brochures, informatie en advies op maat aan.
Website: Klik hierVLESP Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
Je kan bij VLESP terecht voor informatie en advies omtrent de preventie en postventie van zelfdoding, Informatie, documentatie, advies.
Wie kan bij VLESP terecht? Iedereen die op zoek is naar informatie of advies over suïcidepreventie en -postventie, bijvoorbeeld: overheidsdiensten, organisaties en verenigingen, journalisten en programmamakers, professionelen uit de zorg- en welzijnssector, studenten...
Website ==> Klik hierWATWAT
Voornamelijk voor jongeren. Leeftijd selecteren voor juiste informatie van min 13 tot plus 26 jaar. - Informatieve pagina, ook holebi & identiteit, verhalen ... Thema's: verliefd, seks, je lijf, je uiterlijk, privacy, sexting, drugs, problemen thuis, op kot, rechten op school, praten met je ouders, identiteit, geloof, pesten, politiek, cannabis, muziek, klimaat, metoo, rijbewijs, studentenjob, zelfvertrouwen, vrijwilligerswerk, huren.
Website ==> Klik hierZANZU (Anderstaligen seksuele gezondheid
Zanzu is een 14-talige website van Sensoa die anderstaligen toegang biedt tot begrijpelijke informatie over seksuele gezondheid. De 14 talen zijn: Albanees, Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Farsi, Frans, Nederlands, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans, Portugees, Turks. Verder biedt de site u een vertaalwoordenboek met 240 begrippen over seksuele gezondheid in die talen, verhelderende en educatieve tekeningen, een voorleesfunctie, eenvoudige teksten, twee talen naast elkaar-functie enzovoort. U vindt er ook een hulpgids met contactgegevens van zorgverleners en tips en tricks voor professionals. De site is verder aangepast aan smartphones, tablets en laptops en u kan makkelijk stukken tekst afprinten tot brochures op maat.
Website => Klik hierZELFMOORD LIJN - tel nr 1813
Donkere gedachten? bel, chat, mail, anoniem - Informatie, zelfhulp, verhalen, nabestaanden...
Website ==> Klik hierZELFHULP BE
Trefpunt zelfhulp - links naar zelfhulpgroepen, info
Website ==> Klik hierZIJN (BEWEGING TEGEN GEWELD)
De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld en seksueel geweld om de spiraal van geweld te doorbreken. Als organisatie kadert vzw Zijn binnen het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. Onze opdracht bestaat dan ook uit het ontwikkelen van initiatieven in Vlaanderen en Brussel, gericht naar een breed publiek. Deze initiatieven omvatten o.a. sensibilisatie, acties en campagnes, netwerkvorming en educatie en beogen steeds maatschappelijke verandering. Info, getuigenissen, hulp, acties/campagnes, ...
Website ==> Klik hier


Terug naar Gids Klik hier

Dit bericht is gepost op 07 February, 2016 en 12969 keer gelezen.Reageer op dit bericht: