HOMO & LESBISCH OUDERSCHAP

Vernieuwde info van 1996
Adoptie
Sinds 2006 mogen homo en lesbische koppels kinderen adopteren. Daarbij kan men kiezen tussen een binnenlandse of een buitenlandse adoptie. In de praktijk is buitenlandse adoptie voor homo & lesbische koppels erg moeilijk omdat niet elk land dit toestaat (uit onderzoek van 2019 blijkt dat slechts 16% van de landen adoptie door homo of lesbische ouders toestaat), daarom gaat men voornamelijk voor binnenlandse adoptie maar daarbij is er een zeer lange wachttijd.

Binnenlandse adoptie info
- In ons land is Kind & Gezin de Centrale autoriteit op het vlak van binnenlandse adoptie voor de Vlaamse Gemeenschap. Info: Klik hier
- Wie in Wallonië woont kan zich richten tot de Centrale Autoriteit van de Franse Gemeenschap
Info: Klik hier
- Mensen die in Brussel wonen kunnen kiezen: de Vlaamse of de Waalse procedure.
(Opgelet de Waalse procedure verloopt anders dan de Vlaamse).

Buitenlandse adoptie info
FIAC-Horizon is de erkende Vlaamse interlandelijke adoptiedienst die bemiddelt voor de plaatsing van buitenlandse adoptiekinderen. Deze staat gekend om ook aan homo en lesbische ouders een adoptie toe te staan.
Info: Klik hier

Draagmoederschap
Is in ons land (België) nog steeds verboden. Toch kiezen homo koppels soms voor deze vorm om zo ook een biologisch kind te krijgen. Gezien het ontbreken van wettelijke bescherming blijft dit een risicovolle keuze om kinderen te krijgen. Wees dus alert en voorzichtig. Want draagmoederschap is niet geheel zonder juridisch risico. Omdat er dus geen wet is, is de draagmoeder in België bij wet automatisch na de bevalling juridische ouder van het kind, indien ze gehuwd is, dan is haar partner ook automatisch juridisch ouder. Man + Man koppels hebben in eerste instantie geen ouderschapsrechten, maar dat kan veranderen na het doorlopen van een adoptie procedure. Koppels die beroep doen op een draagmoeder uit een ander land dat wel een wettelijke regeling kent (bv. VS) kunnen bij de inschrijving van het kind in België problemen ervaren met hun erkenning als "nieuwe ouders”. Het overdragen van het juridisch ouderschap van de kindjes die geboren worden uit een draagmoeder is dus wankel en niet zonder risico. Sommige fertiliteitscentra begeleiden koppels in het opstellen van een intentie overeenkomst. Dat lijkt een goed idee, maar let daarmee op. Die overeenkomst in niet wettelijk afdwingbaar. Ook een akte opgemaakt bij een notaris is niet wettelijk afdwingbaar maar de meeste ouders kiezen daar toch voor om toch enige zekerheid te hebben

IVF (In-vitrofertilisatie)
Lesbische koppels, alleenstaande vrouwen ongeacht hun seksuele geaardheid,  kunnen in ons land (België) naar een ziekenhuis stappen voor een IVF behandeling met een anonieme (sperma) donor. Men kan terecht in volgende centra:
- UZ Gent: Klik hier
- UZ Leuven: Klik hier
- UZ Brussel: Klik hier
- UZA Antwerpen: Klik hier

Mee-ouderschap homo (man+man relaties)
Voor homo mee-vaders is dit nog steeds niet mogelijk in ons landje (België) Mee-vaders kunnen enkel rechten verkrijgen wanneer ze overgaan tot wettelijke adoptie van het kind, en moeten dus een procedure opstarten via de rechtbank.

Mee-moederschap lesbiennes (vrouw-vrouw relaties)
- Alle kinderen geboren vanaf 1 januari 2015 binnen een huwelijk krijgen automatisch een juridische band met beide mama's.
- Kinderen wiens mama's niet gehuwd zijn of die geboren werden voor 1 januari 2015 kunnen toch nog erkend worden door de meemoeder, mits toestemming van de biologische moeder) via de burgerlijke stand - waarbij het gaat om een simpele procedure.
- Wanneer het kind minderjarig is moeten zowel de moeder als de meemoeder aanwezig zijn bij de erkenning bij de burgerlijke stand. De biologische moeder moet toestemming geven, dit is ook zo bij hetero koppels.
- Wanneer het kind 12 jaar of ouder en tot 18 jaar is, moet ook het kind aanwezig zijn en toestemming geven.
- Wanneer het kind meerderjarig is (vanaf 18 jaar) hoeft enkel de meerderjarige toestemming te geven.
- De erkenning bij de burgerlijke stand is volledig gratis.
- Je kan een erkenningsakte ook laten opmaken bij een notaris  (via links op deze site klik holebi vriendelijke notarissen)
Wat moet je mee nemen naar de burgerlijke stand - erkenning lesbische meemoeder
Identiteitskaart van geboortemoeder en meemoeder. Kindje al geboren? Indien je de erkenning doet in een andere gemeente dan die van de geboorteaangifte, dan heb je een recent uittreksel uit de geboorteakte nodig. LET OP, vraag tijdig de geboorteakte aan. Nog zwanger? Dan heb je een attest nodig van je behandelende arts met vermelding van naam van de moeder en de voorziene bevallingsdatum. Documenten over medische begeleide voortplanting zijn niet nodig.

Achternaam van het kind
Hoe je de keuze moet maken hangt af van wanneer je kindje geboren is (voor of na 01/06/2014), of je nog andere gemeenschappelijke (meerderjarige) kinderen hebt en hoe de naam van je eventuele vorige kinderen tot stand gekomen is.
Meer info: Klik hier
Indien de meemoeder geen Belgische nationaliteit heeft
Om de afstamming te bepalen gelden de regels van het land van nationaliteit van de meemoeder.

Ouderschapsverlof - meemoeder & meevader
Info: Klik hier


Terug naar de holebi info GIDS ==> Klik hier

.

Dit bericht is gepost op 07 July, 2021 en 895 keer gelezen.