Holebi's botsen op vooroordelen door gendernormen.





Wereldwijd botsen holebi’s (homo, lesbisch, biseksueel) nog al te vaak op grote en kleine vooroordelen en discriminatie. Om beter te begrijpen waarom dit nog steeds gebeurt, hebben onderzoekers van de New York University getest hoe de heersende gendernormen in 23 Westerse en niet-Westerse landen invloed hebben op de houding tegenover homoseksuele mannen en vrouwen.

Wereldwijde overeenkomsten
Er zijn ondanks het feit dat gendernormen per cultuur en land vershillen, toch bepaalde wereldwijde overeenkomsten in de verwachtingen ten opzichte van mannen en vrouwen in een maatschappij.

Mannen worden over het algemeen aangemoedigd om sterk, stoer, autonoom en hard te zijn. Ze moeten zich 'vermannen' en tonen beter geen gevoelens. Vrouwen worden dan weer aangemoedigd om zacht, lief en zorgend te zijn, en moeten zich bovendien relationeel op stellen.

Stereotype holebi's
De onderzoekers van de New York University ontdekten dat holebi’s wereldwijd specifiek te maken krijgen met vooroordelen en discriminatie omdat ze vaker niet voldoen aan dat typische man-vrouw beeld dat heerst in de maatschappij. Afgaande op de stereotiepen doorbreken zij vaker die gendernormen.

Denk bijvoorbeeld aan homomannen die make-up dragen en/of modebewust zijn, en lesbische vrouwen die een kort kapsel hebben en minder over gevoelens praten, en net dat zorgt ervoor dat ze afgestraft worden. Holebi's die meer zogenaamd passen in het beeld van hoe een man of vrouw er dient uit te zien hebben minder tot geen last van discriminatie.

Homo's en lesbiennes apart bekeken
In tegenstelling tot de meeste andere onderzoeken, werd de houding tegenover homomannen en lesbische vrouwen voor deze studie apart bestudeerd. Zo ontdekte het team dat homoseksuele mannen consistent in alle landen negatiever worden beoordeeld. Naar een specifieke reden werd hier niet gepeild, maar eerdere studies gaven al aan dat grotere aanwezigheid (of zichtbaarheid) van homomannen in de media, de geschiedenis, de politiek en de samenleving een rol speelt.

Hetero mannen hebben meer problemen met holebi's
Verder blijkt uit eerdere onderzoeken dat hetero mannen meer belang hechten aan gender en seksuele identiteit dan vrouwen, waardoor ze over het algemeen een meer negatieve houding hebben tegen holebi's, in het bijzonder tegen homo's. Omdat ze de neiging hebben, aangemoedigd door onze maatschappij, om hun eigen mannelijkheid te bewijzen.

Daardoor hebben heteroseksuele mannen het vaker moeilijk met homo's dan met lesbiennes. Zeker met homo’s die meer kenmerken vertonen die volgens de maatschappij traditioneel bij de vrouwelijke genderrol horen. Lesbiennes vinden ze bovendien ook vaak seksueel opwindend, vooral wanneer ze er dan ook nog vrouwelijk uitzien, wat nog meer een rol speelt in hun mildere houding tegenover lesbiennes.

Transgenders
Transgender+ personen hebben nog vaker dan holebi's last van heersende gendernormen, vooral in landen waar traditionele genderrollen hoog in het vaandel worden gedragen. Anderzijds zijn er ook landen waar transgenders wél aanvaard worden op voorwaarde dat ze gender veranderende operaties ondergingen.

Opvallende resultaten uit het onderzoek
Een opvallende bevinding uit het onderzoek van de New York University is dat in amper drie landen: China, Indië en Zuid-Korea, het verband tussen gendernormen en de houding tegenover holebi’s ontbreekt of zelfs omgekeerd is.

In Zuid-Korea was er geen associatie, terwijl de mensen die het meest belang hechten aan gendernormen in China en Indië net het meest positief stonden ten opzichte van holebi’s.

In Japan werd er enkel een klein verband vastgesteld tussen gendernormen en de attitude tegenover homo’s, niet ten opzichte van lesbiennes. Hoofdonderzoeker Maria Laura Bettinsoli besluit nog met te zeggen dat sommige landen absoluut toleranter zijn tegenover homo’s dan anderen, maar dat een discriminerende attitude overal voorkomt.

Verklarende woordenlijst
- Gendernormen zijn de sociale afspraken en verwachtingen die een samenleving verbindt aan een gender (man, vrouw, non-binair, transgender,..).
- Holebi staat telkens voor de twee eerste letters van de Vlaamse woorden: HOmo, LEsbisch, BIseksueel.
(soms staat er achter holebi (ook) een plus, die staat dan voor andere seksuele geaardheden zoals o.a panseksueel en aseksueel).

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - November 2021


















.

Dit bericht is gepost op 17 November, 2021 en 224 keer gelezen.